Testul 12

Notă! eBook-ul este în curs de actualizare. Rezolvarea subiectelor I și II va fi disponibilă în scurt tim…

...

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Elena Văcărescu, Ani de copilărie, în vol. Memorii”.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței își petrecuseră viața. 6 puncte

2. Menționează două sarcini atribuite grădinarului de către noii proprietari ai moșiei, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează o stare trăită de autoare în momentul sosirii la Văcărești, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care grădinarul își întrerupe uneori activitatea la moșia Văcărești. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a autoarei la vârsta copilăriei, așa cum reiese din ultimul paragraf al textului dat. 6 puncte

Răspuns:

1. Sensul din text al secvenței „își petrecuseră …

...

Subiectul II (Real și Uman)

Comentează textul „Ion Vinea, Orizonturi”, în minimum 50 de cuvinte, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. 10 puncte

Răspuns:

Versurile aparțin poeziei „Orizonturi”, de Ion Vinea. Te…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unei nuvele studiate.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea nuvelei studiate într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema nuvelei studiate;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru nuvela studiată (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Câteva dintre nuvelele pe care noi îți recomandăm să le alegi în cazul în care primești o cerință ca cea de mai sus sunt:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Ion Barbu.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;

– analiza a două elemente de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in