Testul 11

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Țara pe care o iubesc”, Maria, Regina României.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței fără de sfârșit. 6 puncte

2. Menționează două caracteristici ale Balcicului, datorită cărora este considerat de autoare un oraș pitoresc, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte
3. Precizează rolul farului din peninsula Caliacra, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care Balcicul devine, pentru Regina Maria, o destinație mai accesibilă. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o dorință a Reginei Maria, apărută ca urmare a vizitării peninsulei Caliacra, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. Sensul secvenței „fără sfârșit” este acela de „infinit”, „continuu”.

2. Balcicul este considerat a fi un oraș pitoresc datorită căsuțelor construite în stil turcesc, precum și datorită străzilor abrupte, cu faleze „din piatră cenușie, cu forme ciudat de rotunde”.

3. Rolul farului din peninsula Caliacra este acela de a-i ghida pe cei care călătoresc pe mare („O candelă singuratică arde tot timpul lângă mormântul sfântului, prin grija acelorași mâini care aprind la căderea întunericului lumina farului pentru cei aflați noaptea pe mare”).

4. Balcicul devine o destinație mai accesibilă pentru Regina Maria, fiindcă devenise, r…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în fragmentul din textul „Năpasta” de I. L. Caragiale. 10 puncte

Răspuns:

În fragmentul extras din piesa de teatru „Năpasta”, scrisă de I.L. Caragiale, notațiile autorului au rolul de a stabili decorul scenic și contextul în care se petrece acțiunea p…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia sau lui Lucian Blaga. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;

– analiza a două elemente de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).

Răspuns:

Poți opta pentru oricare dintre poeziile scrise de George Bacovia sau Lucian Blaga, însă noi îți recomandăm:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Ion Barbu. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;

– analiza a două elemente de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).

Răspuns:

Poți alege orice poezie scrisă de Ion Barbu, însă noi îți recomandăm:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in