Testul 10

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Amintiri de la Junimea din Iași” de George Panu.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței cât mai curând. 6 puncte

2. Menționează profesia pentru care s-a pregătit Creangă, prin studiile efectuate, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează o trăsătură morală a lui Creangă, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care venirea lui Creangă la Junimea reprezintă un eveniment. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o caracteristică a poveștilor lui Creangă, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. În textul dat, secvența „cât mai curând” este folosit…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice în textul „Șoapte” de George Topîrceanu. 10 puncte

Răspuns:

Poezia „Șoapte”, de George Topârceanu, are temă erotică și exprimă gândurile și sentimente…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui Mihail Sadoveanu. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru textul narativ studiat (de exemplu: acțiune, conflict, modalități de caracterizare, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, registre stilistice, limbaj etc.). 

Răspuns:

Poți alege oricare text narativ aparținând lui Liviu Rebreanu sau Mihail Sadoveanu, însă noi îți recomandăm:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui Mihail Sadoveanu. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;

– evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvențe comentate;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru construcția personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict, modalități de caracterizare, relații temporale și 
spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Poți alege oricare text narativ aparținând lui Liviu Rebreanu sau Mihail Sadoveanu, însă noi îți recomandăm:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in