Testul 1

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Acea fată frumoasă” de Radu Tudoran.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței fără oprire. 6 puncte

2. Menționează localitatea aflată la cea mai mică altitudine de pe cursul Dunării, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează semnificația banului aruncat în bazinul din Donaueschingen, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care ziua de călătorie a dobândit sens. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, concepția autorului despre frumusețea lumii, așa cum se desprinde din paragraful al doilea. 6 puncte

Răspuns:

1. În text, sensul secvenței „fără oprire” este acela de „n…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în fragmentul din textul „Mitică Popescu” de Camil Petrescu. 10 puncte

Răspuns:

În fragmentul extras din piesa „Mitică Popescu”, de Camil Petrescu, notațiile autorului au roluri multiple. În primul rând, ele stabilesc decorul scenic și contextul desfășurării acțiunii („O odăiță, acasă la sora lui Mitică.”). Cadrul este descris în amănunțime, întrucât obiectele din casă spun multe despre locatari și statutul lor social („Tot mobi…

...

Subiectul III 

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj într-un roman interbelic studiat. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;

– evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvențe comentate;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj ale romanului interbelic studiat, semnificative
pentru construcția personajului ales (acțiune, conflict, modalități de caracterizare, relații temporale și spațiale,
incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Oricare dintre romanele enumerate mai jos au apărut în perioada interbelică, astfel că poți opta pentru cel care ți-a plăcut cel mai multe sau pentru cel pe care îl stăpânești cel mai bine:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți relația dintre două personaje într-un roman interbelic studiat. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al celor două personaje;

– evidențierea evoluției relației dintre cele două personaje, prin două episoade/secvențe comentate;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj ale romanului interbelic studiat, semnificative pentru evoluția relației dintre personaje (de exemplu: acțiune, conflict, modalități de caracterizare, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.). 

Răspuns:

Lista de mai jos cuprinde romanele apărute în perioada interbelică. Îl poți alege pe cel care ți-a plăcut cel mai mult sau pe cel despre care cunoști cele mai multe detalii:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in