Lock

Testul 9

Lock

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Conferință” de I. Al. Brătescu-Voinești, în vol. Mărturisiri literare.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței în toată firea. 6 puncte

2. Menționează numele personajului creat de I. Al. Brătescu-Voinești, inspirat de unchiul său, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează o abilitate a lui Alexandru Voinescu, pe care copilul o apreciază, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care se crede că I. Al. Brătescu-Voinești va ajunge un actor mare. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, lumea despre care copilul povestește cu pasiune, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. Secvența „în toată firea” se referă la atingerea maturității.

2. „Nenea Antonache” este personajul creat de autor, inspirat de unchiul Alexandru.

3. Autorul admiră abilitatea de bun povestitor a lui Alexandru Voinescu.

4. Motivul pentru care se credea că autorul avea să devină un mare actor era expresivitatea deosebită ce caracteriza întotdeauna relatările sale despre momentele petrecute la joacă.

5. Copilul povestește cu pasiune despre întâmplările petrecute la pescuit, la heleșteu, unde zărea pești răpitori la vânătoare („știuci  care urmăreau un alt pește”) și broaște urcând pe frunzele nuferilor, prinzând din zbor libelule („broaște care [...] pândeau cu ochii bulbucați zborul libelulelor și, când le venea bine, haț! săreau, le îmbucau, se dădeau la fund și iar ieșeau și se așezau la pândă pe frunza de nufăr”).

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă imitarea permite sau nu dezvoltarea originalității, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din textul Conferință, de I. Al. Brătescu-Voinești, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

– formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de ortografie ș…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul „Dor zadarnic” de Alexandru Macedonski, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. 10 puncte

Răspuns:

Poezia „Dor zadarnic”, de Alexandru Macedonski, exprimă nostalgia eului liric, care tânjește zadarnic după anii pierduți ai copilăriei. Această idee este susținută de …

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Ioan Slavici. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ ales într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ ales;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul narativ ales (de exemplu: acțiune, …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in