Testul 8

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Mărturisiri” (în volumul Amalgam, 1943) de Liviu Rebreanu.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței de câteva clipe. 6 puncte

2. Menționează numărul persoanelor pe care copilul le aude vorbind, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează vârsta de la care datează prima amintire a lui Liviu Rebreanu, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul îngrijorării mamei. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, modul în care prima amintire se reflectă în experiența ulterioară a lui Liviu Rebreanu, așa cum reiese din ultimul paragraf. 6 puncte

Răspuns: 

1. Secvența „de câteva clipe” indică durata scurtă a unui fenomen.

2. Trei oameni se aud vorbind: mama, tata și o voce necunoscută a unui al treilea om.

3. Prima amintire a autorului datează de când acesta avea vârsta de doi ani: „Eram de vreo doi ani și jumătate când ne-am mutat în Maieru. Cea dintâi amintire a existenței mele e chiar de la sosirea noastră aici”.

4. Mama era îngrijorată fiindcă se temea să nu se fi spart oglinda mare, pe care familia o ducea cu sine: „Vai…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul „Donna Alba” de Gib I. Mihăescu. 10 puncte

Răspuns: 

Î…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unei text dramatic studiat. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului dramatic studiat într-o perioadă, într-un

curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două scene relevante pentru tema textului dramatic studiat;

– analiza a două componente de structură și de limbaj, semnificative pentru textul dramatic studiat (de exemplu: acțiune, conflict dramatic, registre stilistice, limbaj, act, scenă etc.).

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in