Testul 7

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „O retrospectivă” de Ion Th. Ilea. 

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței nu eram în largul meu. 6 puncte

2. Menționează locul unde se petrece întâmplarea relatată de autor, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează o trăsătură fizică a lui Camil Petrescu, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care Camil Petrescu îi cere poetului rețetele. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, în ce constă complexitatea personalității lui Camil Petrescu. 6 puncte

Răspuns:

1. Secvența „nu eram în largul meu” este utilizată cu sensul „mă simțeam incomod”.

2. Întâmplarea relatată de autor se petrece „pe Calea Victoriei, în colțul Capșei de altădată și de acum”.

3. Una dintre trăsăturile fizice ale lui Camil Petrescu, menționate în fragmentul dat, este „puțintel la trup” (slab).

4. Motivul pentru care Camil Petrescu îi cere poetului rețetele este boala evidentă a tânărului, care nu-și cumpărase medicamentele prescrise.

5. Compl…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, două modalități de caracterizare a personajului dintr-un text dramatic, identificate în fragmentul „Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebast…

...

Subiectul III 

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Mihai Eminescu. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;

– analiza a două elemente de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in