Testul 6

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Corespondență inedită Mihai Eminescu – Veronica Micle”. 

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței mi se umplu ochii de lacrimi. 6 puncte

2. Menționează data la care Eminescu s-a mutat în noua locuință, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează două stări contradictorii pe care Eminescu le-a trăit în decursul a două săptămâni, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care Eminescu consideră că iubirea pe care o trăiește alături de Veronica este o anomalie. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, temerea lui Eminescu, așa cum reiese din penultimul paragraf al scrisorii. 6 puncte

Răspuns:

1. „mi se umplu ochii de lacrimi” – plâng, lăcrimez

2. Eminescu s-a mutat în ziua sărbătorii Sf. Dumitru, în data de 26 octombrie.

3. În decursul a două săptămâni, Eminescu s-a simțit mai întâi mulțumit, iar apoi nemulțumit („Nu este, nu poate fi mai mare deosebire  decât  între  mine  acum  două  săptămâni  și  între  mine  astăzi.  De unde eram cu tine, fericit  și mulțumit, acum sunt singur, nemulțumit…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în fragmentul , „Trei generații” de Lucia Demetrius. 10 puncte

Răspuns: 

În textul dat, not…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui G. Călinescu. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj, semnificative pentr…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in