Testul 5

Subiectul I (Real și uman)

Citește fragmentul din textul „Memorii de război” de George Topȋrceanu.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat. 

1. Indică sensul din text al secvenței nu-mi găseam astâmpăr. 6 puncte 

2. Menționează numărul de persoane care pleacă la pescuit, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte 

3. Precizează o caracteristică a peisajului descris, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din al treilea paragraf. 6 puncte 

4. Explică motivul dezamăgirii sergentului, valorificând ultimul paragraf din textul dat.  6 puncte 5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a autorului, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte 

Răspuns:

A. 1. În text, secvența „nu-mi găseam astâmpăr” are sensul: „eram neliniștit / agitat”.

2. Cinci oameni pleacă la pe…

...

Subiectul II

Comentează textul „Lucruri suntem” de Lucian Blaga, în minimum 50 de cuvinte, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. 10 puncte

Răspuns:

În versurile poeziei „Lucruri suntem”, Lucian Bla…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unei comedii studiate. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea comediei studiate într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 

– comentarea a două scene relevante pentru tema comediei studiate; 

– analiza a două componente de structură și de limbaj, semnificative pentru comedia studiată (de exemplu: acțiune, conflict dramatic, registre stilistice, limbaj, act, scenă etc.). 

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in