Testul 4

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Memorii” de Nichifor Crainic.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat. 

1. Indică sensul din text al secvenței bate orice fruct. 6 puncte 

2. Menționează două operații necesare în procesul de preparare a marmeladei de măceșe, după culegerea acestora, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte 

3. Precizează anotimpul în care sunt culese măceșele, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte 

4. Explică motivul pentru care Nichifor Crainic ajunge să promoveze marmelada de măceșe. 6 puncte 

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, în ce constă dificultatea culegerii măceșelor, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte 

Răspuns:

1. În text, secvența „bate orice fruct” indică faptul că măceșele au cel mai bun și mai versatil gust, în ciuda procesului incom…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în fragmentul din textul „Citadela sfărâmată” de Horia Lovinescu. 10 puncte

Răspuns:

În fragmentul dat, rolul ind…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Camil Petrescu.  30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ ales într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ ales; 

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul narativ ales (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțele comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.). 

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in