Testul 20

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul Eminescu – omul, în vol. Mărturii despre Eminescu, de Ioan Slavici.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței mă atingea dureros. 6 puncte

2. Menționează două localități prin care a trecut Eminescu în călătoriile sale prin țară, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează două cursuri pe care Eminescu le frecventa, în afara celor de la facultatea la care era înscris, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din text. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care lui Ioan Slavici îi era greu să vorbească despre Eminescu. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, rolul lui Mihai Eminescu în formarea ca scriitor a lui Ioan Slavici, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. Sensul din text al secvenței „mă atingea dureros” este acela de „mă dezamăgea”, „mă durea”.

2. În călătoriile sale prin țară, Eminescu a trecut prin numeroase localități, inclusiv prin Blaj și Sibiu.

3. Eminescu frecventa cursuri de economie națională și drept roman: „Eminescu era înscris la facultatea de filosofie, dar îl vedeam regulat la interesantul curs de economie națională al lui Lorenz Stein, precum și la cel de drept roman al lui Ihering”.

4. Lui Ioan Slavici îi este greu să vorbească despre Eminescu fiindcă cei doi fuseseră prieteni, astfel încât scriitorul simte că nu poate vorbi despre Eminescu fără a vorbi și despre el însuși.

5.  Rolul lui Mihai Eminescu în formarea lui Ioan Slavici ca scriitori a fost acela de sfătuitor. Astfel, perspectiva lui Eminescu era foarte importantă pentru Slavici, care susține că nu publica nimic înainte de a-i citi prietenului său ceea ce scrisese.

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă părerea celor din jur ne influențează sau nu alegerile, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din textul Eminescu – omul de Ioan Slavici, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte

În redactarea textului, vei ave…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului din fragmentul „Domnișoara Nastasia” de G. M. Zamfirescu.

Răspuns:

Într-un text dramatic, precum piesa lui G. M.Zamfirescu, intitulată „Domnișoara Nastasia”, notațiile autorului au scopuri multiple. În primul rând, ele sunt menite să ofere inform…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Mihai Eminescu sau lui Tudor Arghezi.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;

– analiza a două elemente de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).

Răspuns:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studia…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in