Testul 2

Subiectul I (Real și uman)

Citește fragmentul din textul „Ceva despre Maiorescu” de P. P. Negulescu în vol. Amintiri despre Titu Maiorescu.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat. 

1. Indică sensul din text al secvenței aș fi mers […] mai departe pe același drum. 6 puncte 

2. Menționează facultatea la care era student prietenul lui P. P. Negulescu, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte 

3. Precizează care era pasiunea autorului înainte de venirea în București, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte 

4. Explică motivul pentru care atmosfera din sala în care Titu Maiorescu își susținea cursul era greu de caracterizat. 6 puncte 

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură morală a lui Titu Maiorescu, așa cum reiese din…

...

Subiectul II (Real și uman)

Comentează poezia „Nu mai zăresc...” de Tudor Arghezi, în minimum 50 de cuvinte, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. 10 puncte

Răspuns:

În poezia „Nu…

...

Subiectul III

Real 

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Mihail Sadoveanu.  30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat; 

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul narativ studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, perspec…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in