Testul 19

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Timpul ce ni s-a dat. Memorii 1944 – 1947” de Annie Bentoiu.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței lipsită de sprijin material. 6 puncte

2. Menționează sursa din care află autoarea despre situația dificilă a străbunicii sale, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează proveniența bunicilor paterni, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din text. 6 puncte

4. Explică un motiv pentru care mama autoarei alege să fie institutoare. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, opțiunile educaționale ale tinerelor din generația mamei autoarei, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. Sensul din text al secvenței „lipsită de sprijin material”  este de „săracă”, „defavorizată”.

2…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul „Isabel și apele diavolului” de Mircea Eliade. 10 puncte

Răspuns:

În fragmentul extras din „Isabel și …

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia sau lui Lucian Blaga.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;

– analiza a două elemente de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.). 

Răspuns:

Uman

Red…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in