Testul 18

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Spre Luxor, în volumul Opere” de Anton Holban.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat. 

1. Indică sensul din text al secvenței fără încetare. 6 puncte 

2. Menționează durata călătoriei cu vaporul, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte 

3. Precizează o caracteristică a orașului Alexandria, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din text. 6 puncte 

4. Explică motivul pentru care bărbatul poreclit Of America reușește să-și facă prieteni foarte ușor. 6 puncte 

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, atitudinea călătorilor vârstnici, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte 

Răspuns:

1. Sensul expresiei „fără încetare” este „într-una”, „neîncetat”.

2. Durata călătoriei cu vaporul este de cinci zile.

3. Alexandria dă impresia unui oraș mare și îmbelșugat. Autorul textului confirmă acest lucru în secvența: „face totuși impresia unui oraș imens, cu hoteluri luxoase înșirate de-a  lungul mării pe o stradă de mai mulți kilometri, și între ele, cu dărnicie, palmier”.

4. Bărbatul poreclit „Of America” reușește să-și facă prieteni foarte ușor datorită firii sale joviale, vesele.

5. Atitudinea bătrânilor aflați pe vas este optimistă, în ciuda faptului că, având mai multă experiență, ei ar putea prezice un dezastru. Scopul lor este acela de a se simți bine, de a socializa cât mai mult cu ceilalți călători.

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă, într-o călătorie, starea de spirit…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Comentează textul „Ții minte-ntâia ploaie?” de  Magda Isanos, în minimum 50 de cuvinte, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. 10 puncte

Răspuns:

În poezia „Ții minte-ntâia plo…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Ion Creangă sau lui Ioan Slavici.  

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales; 

– evidențierea unei trăsături a personajului ales prin două episoade/secvențe comentate;

 – analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj ale textului narativ, semnificative pentru construcția personajului (de exemplu: acțiune, incipit, final, conflict, tehnici narative, modalități de caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).  

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in