Testul 17

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Hronicul și cântecul vârstelor” de Lucian Blaga.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței căzusem la învoială. 6 puncte

2. Menționează durata frecventării de către autor, până la momentul evocat, a cursurilor universitare. 6 puncte

3. Precizează frecvența cu care Lucian Blaga primea corespondența, în perioada în care se afla la Purcăreți, justificându-ți răspunsul cu o secvență din text. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care Lucian Blaga evită cursurile de filosofie. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, caracteristicile vieții într-un sat de munte, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. Secvența din text are sensul de „ne pusesem de acord”.

2. Durata fusese de două luni de zile.

3. Corespondența era…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul din textul „Golanii” de Liviu Rebreanu. 10 puncte

Răspuns…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unei comedii studiate.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea comediei studiate într-o perioadă, într-un curent cultural/literar s…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in