Testul 15

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Amintiri” de Gh. Brăescu.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței ca pe apă. 6 puncte

2. Menționează numărul maxim de bile pe care tânărul le poate extrage la examen, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează locul unde este așezată urna cu bile la examen, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care tinerii erau nervoși înaintea examenelor. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură morală a autorului, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. Secvența „ca pe apă” este utilizată în text cu sensul de „foarte bine”, „cu ușurință”.

2. Tâ…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Comentează textul „Sub cerul plin de nouri” de Mihai Eminescu, în minimum 50 de cuvinte, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacel…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu.  

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales; 

– evidențierea unei trăsături a personajului ales prin două episoade/secvențe comentate; 

– analiza a două e…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in