Testul 14

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Amintiri” de Radu Rosetti.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței statură de urieș. 6 puncte

2. Menționează două domenii care îl preocupă pe Costache Negri, utilizând informațiile din textul dat.6 puncte

3. Precizează persoana din familia lui Radu Rosetti cu care coresponda Costache Negri, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din text. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care surorile lui Costache Negri nu stăpâneau limba greacă, valorificând informațiile din cel de-al doilea paragraf al textului. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură morală a lui Costache Negri, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. În text, secve…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, două modalități de caracterizare a personajului, identificate în fragmentul din textul „Ioana” de Anton Holban. 10 punc…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Ioan Slavici sau Liviu Rebreanu.  

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:  

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;  

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in