Testul 13

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Jurnal de vacanță” de Mircea Eliade.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței de bună seamă. 6 puncte

2. Menționează două orașe din Europa, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează una dintre sursele plictiselii, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care omul suportă cu greutate frumusețea unui anumit peisaj. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, atitudinea contradictorie a anumitor persoane despre locurile vizitate, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. Secvența „de bună seamă” are sensul de „cu siguranță”.

2. Două orașe din Europe…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul „Cântecul iubirii” de Liviu Rebreanu. 10 puncte

Răspuns:…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj dintr-un text dramatic studiat.  

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales; 

– evidențierea unei trăsături a personajului ales prin două scene comentate; 

– analiza a două com…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in