Testul 12

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Maria, Regina României, Jurnal de război 1916 – 1917”.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat. 

(Atenție! Chiar dacă în subiectul publicat de către Ministerul Educației și Cercetării s-a omis delimitarea cerințelor, trebuie să știi că primele 5 întrebări aparțin de subpunctul A)

1. Indică sensul din text al secvenței îmi intrase în inimă. 6 puncte

2. Menționează numele persoanei care constată schimbarea de dispoziție a prințesei, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează localitatea unde se găsea granița țării, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din text. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care prințesa se bucură de venirea lui Ducky. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul „O zi” de Tudor Arghezi, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele art…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj dintr-un basm cult studiat.  

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales; 

– evidențierea unei trăsături a personajului ales prin două e…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in