Testul 11

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Str. Doctor Turnescu nr. 5” de  Barbu Cioculescu, publicat în vol. „Casele vieților noastre”. 

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat. 

1. Indică sensul din text al secvenței dădeau un aer. 6 puncte 

2. Menționează două stiluri arhitectonice prezente în Bucureștiul interbelic, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte 

3. Precizează numele cartierului bucureștean în care era situată casa familiei Cioculescu, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte 

4. Explică motivul pentru care autorul nu deosebea păsările din curte. 6 puncte 

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a cartierului în…

...

Subiectul II (Real și uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului din fragmentul din textul „Ultima oră” de Mihail Sebastian. 10 puncte

Răspuns:

În textu…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia sau lui Tudor Arghezi.  

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 

– comentarea a două ima…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in