Testul 10

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Viața lui Mihai Eminescu” de G. Călinescu.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței îi cădea în mâini. 6 puncte

2. Menționează cui îi aparținea casa în care stătea Eminescu, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează două surse din care își procură cărți Mihai Eminescu, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din text. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care nota mare primită de Eminescu la istorie pricinuiește mirare în școală, valorificând ultimul paragraf din textul dat. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, în ce constă spiritul inegal al lui Eminescu, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Răspuns: 

1. Secvența are sensul de „găsea”, „descoperea”.

2. Casa în care locuia Eminescu aparținea bisericii.

3. Eminescu  își procură  cărți  din  biblioteca  școlii  sau  de  la  profesorul  său,  Aron  Pumnul („Eminescu știa de acasă slova chirilică, iar lecțiile nu și le învăța după manuale, ci de-a dreptul din cărți mai vechi –negreșit cronici –pe care le avea de la Ipotești sau din biblioteca lui Pumnul”).

4. Nota mare a lui Eminescu stârnește mirare din cauză că profesorul dădea asemenea note foarte rar…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul „Înmormântarea lui Urcan bătrânul” de Pavel Dan. 10 puncte

Răspuns:

În  „Înmormântarea lui Urcan bătrânul…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Tudor Arghezi. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;

– analiza a două elemente de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul poeti…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in