Testul 1

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Călătorii în Moldova” de Dimitrie Bolintineanu.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat. 

1. Indică sensul din text al secvenței începu a fierbe. 6 puncte 

2. Menționează două destinații ale celor care călătoresc cu vaporul, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte 

3. Precizează perioada anului în care are loc călătoria descrisă de D. Bolintineanu, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte 

4. Explică motivul pentru care căpitanul ordonă mutarea femeilor cu copii. 6 puncte 

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, ce se întâmplă cu vaporul pe timp de furtună, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte  

Răspuns:

1. În text, secvența „începu a f…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul „Oraș patriarhal” de Cezar Petrescu. 10 puncte

Răspuns:

În f…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Mihai Eminescu sau lui George Bacovia. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat; 

– analiza a două elemente de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).

Răspuns:

Poți alege oricare dintre textele poetice scrise d…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in