Testul 1

Citește rezolvarea propusă de liceunet.ro pentru testul de antrenament 1 al examenul de Bac la Logică publicat de reprezentanții Ministerului Educației în data de 30 Martie 2020.

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Fundamentul demonstrației se referă la:

a. regulile de corectitudine prin care formulăm teza de demonstrat

b. tipul de raționament prin care ajungem de la premise la concluzie

c. ansamblul de premise din care derivăm teza de demonstrat

d. propoziția la care ajungem în cadrul demonstrației

2. Raționamentul Unele decizii sunt morale, deci unele decizii nu sunt imorale este un exemplu de:

a. silogism

b. inducție

c. conversiune

d. obversiune

3. Un raport logic de ordonare se stabilește între termenii:

a. savarină - amandină

b. zăpadă - omăt

c. floare - floare de colț

d. drept - nedrept

4. Subiectul logic al propoziției Nicio persoană mincinoasă nu este curajoasă este:

a. nicio persoană

b. nicio persoană mincinoasă

c. curajoasă

d. persoană mincinoasă

5. Nu se află printre componentele unei operații de clasificare:

a. criteriul sau fundamentul clasificării

b. teza

c. clasele

d. elementele clasificării

6. Din punct de vedere intensional, termenul pasăre migratoare este:

a. abstract, absolut, pozitiv, compus

b. relativ, concret, pozitiv, compus

c. absolut, concret, pozitiv, compus

d. concret, relativ, negativ, simplu

7. Un profesor raționează astfel: Din totalul de 25 de lucrări, 7 corectate până acum au avut note cuprinse între 8 și 10; prin urmare, probabil toate lucrările vor avea note cuprinse între 8 și 10. Raționamentul profesorului este:

a. o inducție incompletă

b. o inducție completă

c. o conversiune

d. o obversiune

8. Alegeți caracteristica ce nu corespunde inducției complete:

a. clasa de obiecte trebuie să fie finită

b. fiecare element al clasei poate fi examinat individual

c. concluzia are un caracter amplificator

d. concluzia are un caracter sigur/cert

9. Dacă termenului păcat originar i se elimină proprietatea originar, atunci:

a. intensiunea scade, extensiunea scade

b. intensiunea crește, extensiunea scade

c. intensiunea scade, extensiunea crește

d. extensiunea crește, intensiunea crește

10. Eroarea de argumentare făcută cu intenție se numește:

a. paralogism

b. silogism

c. sofism

d. orfismxcf

B. Fie termenii A, B, C, D şi E, astfel încât A și B se află în raport de încrucișare, C este specie a intersecției dintre A și B, iar D este specie a termenului B, fiind în raport de încrucișare cu A, dar de opoziție cu C. Termenul E se află în raport de opoziție cu termenul B, fiind specie a termenului A.

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

a. Unii C nu sunt A.

b. Toţi B sunt D.

c. Niciun C nu este D.

d. Unii A sunt B.

e. Toți D sunt B.

f. Unii A sunt C.

g. Toți A sunt E.

h. Niciun C nu este E.

Rezolvare:

A.

1 – C

2 – D

3 – C

4 – D

5 – B

6 – B

7 – A

8 – C

9 – C

10 – C

 

B.

1. 

Subiectul al II-lea

Se dau următoarele propoziții:

1. Toate abaterile disciplinare sunt fapte condamnabile.

2. Unii poeți sunt persoane cu temperament melancolic.

3. Niciun elev premiant nu este sancționat disciplinar.

4. Unele proiecte de lege nu sunt transpuse în acte normative.

A. Precizaţi formulele logice corespunzătoare propoziţiilor 3 și 4. 2 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contrara propoziției 1, supraalterna propoziției 2, subalterna propoziției 3 și contradictoria propoziției 4. 8 puncte

C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 2 şi 3, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte

D. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, obversa conversei propoziției 1. 4 puncte

E. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel:

X: Dacă unele petreceri nu sunt reușite, atunci unele petreceri sunt nereușite.

Y: Dacă unii tineri nu sunt pasionați de literatură, atunci unii dintre cei pasionați de literatură nu sunt tineri.

Pornind de la această situație:

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului Y. 2 puncte

Rezolvare:

A.

Propoziția 3: SeP

Propoziția 4: SoP

B. 

Contrara propoziției 1: SeP – Nicio abatere disciplinară nu este ...

Subiectul al III-lea

Pornind de la această situație:

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului Y. 2 puncte

Rezolvare:

A.

1.

Schema de inferență corespunzătoare modului aee-1 (-):

(+) MaP (-)

(+) SeM (+)

(+) SeP (+)

Schema de inferență corespunzătoare modului 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in