Testul 9

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. 

A. Precizaţi: 

1. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12; 

2. numele statului marcat, pe hartă, cu litera H.       4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numește ... 

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numește ... 

3. Fluviul Volga curge pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...       6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se numește:

 a. Austria        b. Cehia        c. Slovacia        d. Slovenia        2 puncte

2. Vârful Mont Blanc se află la granița statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A         b. C         c. H         d. I         2 puncte 

3. Orașul-capitală Oslo este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 8         b. 10         c. 11         d. 15         2 puncte 

4. Câmpia Panonică se află, în cea mai mare parte, în statul al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2         b. 3         c. 6         d. 8         2 puncte 

5. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numește: 

a. Luxembourg         b. Nicosia         c. Vaduz         d. Valletta         2 puncte 

D. Prezentați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera G. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată, alte aspecte climatice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 6 puncte E. Prezentați două cauze sau doi factori naturali care explică diversitatea biopedogeografică în Europa. 4 punc

Rezolvare

A.

  1. 12 - Londra…

...

Subiectul II

 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizaţi: 

1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 1; 

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 10. 4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numește ...

2. Relief vulcanic se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește ... 6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Petrol și gaze naturale se exploatează din subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. A          b. D          c. G          d. H          2 puncte 

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numește: 

a. Cerna          b. Jiu          c. Lotru          d. Motru          2 puncte 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește: 

a. Alba Iulia          b. Deva          c. Petroșani          d. Reșița          2 puncte 

4. Influențe climatice submediteraneene pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A          b. B          c. C          d. D         2 puncte 

5. Cea mai nouă unitate de relief din România este marcată, pe hartă, cu litera: a. A          b. B          c. C          d. D          2 puncte 

D. Prezentați trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, categorii/tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief, se poate face referire la unităţile de relief respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 6 puncte 

E. 

1. Numiți două porturi fluviale din România. 

2. Numiți două porturi maritime sau fluvio-maritime din România. 4 puncte

Rezolvare

A.

  1. 1  - Iași
  2. 10…

...

Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă lungimea rețelei feroviare din Germania și din Norvegia în anul 2011. 

A. Precizați: 

1. lungimea totală a rețelei feroviare, precum și lungimea rețelei electrificate din Germania; 

2. lungimea totală a rețelei feroviare, precum și lungimea rețelei electrificate din Norvegia.      4 puncte

B. 

1. Calculaţi diferența dintre lungimile totale ale reţelei feroviare din cele două state. 

2. Prezentați două cauze care explică lungimea mult mai redusă a reţelei feroviare în Norvegia față de Germania, în condiţiile în care cele două state au suprafeţe comparabile. 6 puncte 

C. Pentru Ucraina, precizaţi numele a: 

1. patru state vecine; 

2. trei unități de relief; 

3. trei cursuri de apă. 10 puncte 

D. Tabelul de mai jos prezintă o posibilă evoluție a numărului de locuitori în două state europene, între anii 2018 și 2100, după datele Institutului Naţional de Statistică.

1. Calculați cu cât va scădea numărul populației din România în perioada 2018 – 2100. 

2. Calculați cu cât va crește numărul populației din Franța în anul 2100 față de anul 2018. 

3. Prezentați un factor care determină scăderea numerică a populației României. 6 puncte 

E. 

1. Prezentați o cauză a modificărilor pe care le-a suferit vegetația de stepă şi silvostepă în Europa de Est. 

2. Prezentați un factor natural care favorizează cultivarea viţei de vie în sudul Europei.              4 puncte

Rezolvare

A.

  1. Lungim…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in