Testul 8

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. 

A. Precizaţi: 

1. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8

2. numele statului marcat, pe hartă, cu litera J.         4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește ... 

2. Statul-enclavă Vatican se află pe teritoriul orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 

3. Orașul-capitală Tallinn este marcat, pe hartă, cu numărul ...      6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Statul marcat, pe hartă, cu litera A se numește: 

a. Andorra      b. Cipru       c. Malta       d. Monaco       2 puncte

2. Câmpia Voivodinei (parte a Câmpiei Panonice) se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B       b. C       c. F       d. J       2 puncte 

3. Portul maritim Anvers (Antwerpen) se află în statul al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2       b. 4       c. 8       d. 14       2 puncte 

4. Munții Alpi se desfășoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C       b. F       c. G       d. H       2 puncte 

5. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este capitala statului: 

a. Albania       b. Croația       c. Bosnia și Herțegovina       d. Macedonia de Nord       2 puncte 

D. Prezentați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera E. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată, alte aspecte climatice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 6 puncte 

E. 

1. Statul marcat, pe hartă, cu litera D obţine aproape 100% energie electrică din hidroenergie. Prezentaţi un factor natural care favorizează amplasarea și funcționarea hidrocentralelor în acest stat. 

2. Prezentaţi un factor natural care favorizează culturile de citrice și de măslini în statul marcat, pe hartă, cu litera G.       4 puncte

Rezolvare

A.

  1. 8 - Londra
  2. J - …

...

Subiectul al II-lea

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizaţi: 

1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 2; 

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 9. 4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numește ... 

2. Relief vulcanic se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește ... 6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Petrol și gaze naturale se exploatează din subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. C       b. E       c. F       d. G       2 puncte 

2. Șisturi verzi se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A       b. E       c. G       d. H       2 puncte 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este străbătut de râul: 

a. Bega       b. Caraș       c. Mureș       d. Timiș       2 puncte 

4. Influențe climatice continentale (est-europene/de ariditate) pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B       b. C       c. D       d. F       2 puncte 

5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7: 

a. izvorăște din Grupa Sudică a Carpaților Orientali       b. se numește Trotuș       c. se varsă în Dunăre       d. străbate orașul Focșani       2 puncte 

D. Prezentați trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, categorii/tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief, se poate face referire la unităţile de relief respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 6 puncte 

E. 

1. Prezentați o cauză care a determinat amplasarea unui combinat siderurgic în orașul marcat, pe hartǎ, cu numărul 6. 

2. Prezentați o cauză care a determinat amplasarea unor rafinării în orașul marcat, pe hartǎ, cu numărul 1 și în apropierea acestuia. 4 puncte

Rezolvare

A. 

  1. 2 - Craiova
  2. 9…

...

Subiectul al III-lea

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa.

A. Precizaţi: 

1. două luni în care cantitatea de precipitațiii este cuprinsă între 40 și 45 mm;

2. două luni în care cantitatea de precipitațiii este cuprinsă între 55 și 60 mm. 4 puncte 

B. 

1. Calculați diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 

2. Calculați diferenţa dintre valorile precipitaţiilor medii din lunile ianuarie şi februarie. 

3. Precizați tipul de climă în care se încadrează acest regim al precipitațiilor medii lunare. 6 puncte 

C. Pentru Republica Moldova, precizaţi numele: 

1. a două state vecine; 

2. a trei unități de relief; 

3. a trei cursuri de apă; 

4. a două orașe, altele decât capitala. 10 puncte 

D. Tabelul de mai jos prezintă lungimea a trei râuri ale României. 

Surse: 

Administraţia Bazinală de Apă Mureş 

Administraţia Bazinală de Apă Siret 

International Comission for the Protection of the Danube River

1. Precizați numele râului care izvorăște din alt stat, precum și numele statului în care își are izvoarele. 

2. Pentru râul precizat la subpunctul 1, calculați ce lungime străbate de la izvoare până la intrarea în România. 

3. Calculați lungimea celorlalte două râuri din tabel în afara granițelor țării. 

4. Pentru râurile menționate la subpunctul 3, precizați numele statului în care curg în afara României, precum și numele râului în care se varsă pe teritoriul statului respectiv. 10 puncte

Rezolvare

A.

  1. mart…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in