Testul 7

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere.

A. Precizaţi:

1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera H;

2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 1. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 13 se numește ...

2. Lacul Balaton se găsește în statul a cărui capitală este orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...

3. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numește ... 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:

1. Un sector din Câmpia Nord-Europeană se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A      b. B       c. D       d. E       2 puncte

2. Statul-enclavă marcat, pe hartă, cu litera F se numește:

a. Luxemburg       b. Monaco       c. San Marino       d. Vatican       2 puncte

3. Munții Balcani (Stara Planina) se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A       b. B       c. C       d. D       2 puncte

4. O asemănare între orașele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 și 10 este:

a. au o populație de peste 10 milioane de locuitori       b. au un climat mediteraneean      c. sunt porturi la Marea Baltică       d. sunt porturi la Marea Nordului       2 puncte

5. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numește:

a. Ljubljana       b. Sarajevo       c. Skopje       d. Zagreb       2 puncte

D. Prezentați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera G şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera J.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată, alte aspecte climatice.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 6 puncte

E. 

1. Precizați o resursă energetică exploatată de statul marcat, pe hartă, cu litera E, precum și o regiune din care o exploatează.

2. Precizați o resursă de subsol exploatată în statul al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul 14, precum și o industrie în care se utilizează această resursă. 4 puncte

Rezolvare

A.

  1. H - Danemarca
  2. 1 …

...

Subiectul al II-lea

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:

1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 4;

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 12.

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

1. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este străbătut de râul numit ...

2. Orașul Sfântu Gheorghe se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește ... 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Din subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera F se exploatează:

a. cărbuni b. gaz metan c. minereu de fier d. petrol 2 puncte

2. O unitate de relief formată prin încrețirea scoarței terestre, dar cu altitudini și aspect de podiș, alcătuită din șisturi cristaline și calcare este cea marcată, pe hartă, cu litera:

a. D        b. F        c. G        d. H        2 puncte

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numește:

a. Alexandria        b. Călărași        c. Giurgiu        d. Slatina        2 puncte

4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numește:

a. Bistrița        b. Moldova        c. Suceava        d. Trotuș        2 puncte

5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10:

a. este afluent al râului Dâmbovița       b. este amenajat hidroenergetic
c. izvorăște din Carpații Curburii (Grupa Sudică a Carpaților Orientali)
d. străbate orașul București        2 puncte

D. Prezentați trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, categorii/tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief, se poate face referire la unităţile de relief respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 6 puncte

E. 

1. Prezentați o cauză care explică frecvenţa mult mai mare a hidrocentralelor în regiunea montană, decât în regiunea de câmpie.

2. Prezentaţi un avantaj şi un dezavantaj al utilizării hidroenergiei pentru obţinerea energiei electrice. 4 puncte

Rezolvare

A.

  1. 4 - Iași
  2. 1…

...

Subiectul al III-lea

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă ponderea (%) treptelor de relief în Europa și în România (valorile au fost rotunjite).

A. Precizați:

1. care este treapta de relief cu cea mai mare suprafață la nivelul continentului european și valoarea acesteia.

2. care este treapta de relief cu cea mai mică suprafață la nivelul țării noastre și valoarea acesteia. 4 puncte

B. 

1. Calculați ponderea (%) treptelor de relief cu altitudine sub 500 m în România.

2. Calculați ponderea (%) treptelor de relief cu altitudine peste 500 m în Europa.

3. Precizați numele unei unități de relief cu altitudine între 500-1000 m din România.

4. Precizați numele unei unități de relief cu altitudine peste 1000 m din Europa.
6 puncte

C. Pentru Serbia, precizaţi numele:

1. a trei state vecine;

2. a două unități de relief;

3. a trei cursuri de apă;

4. a două oraşe. 10 puncte

D. Tabelul de mai jos prezintă coordonatele geografice ale punctelor extreme din România.

  1. Precizați coordonatele geografice ale celui mai sudic punct din România.
  2. Precizați coordonatele geografice ale celui mai vestic punct din România.
  3. Prezentați o consecință climatică a diferenței de latitudine dintre cel mai sudic și cel mai nordic punct al României. 6 puncte

E. Majoritatea populației Europei trăiește în regiunile litorale atlantică și mediteraneană, precum și în regiunile joase din centrul și estul continentului.
Prezentați două cauze ale concentrării populației în aceste spații geografice.
4 puncte

Rezolvare

A. 

  1. sub 200 m…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in