Testul 6

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. 

A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera J; 2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8. 4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numește ... 

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numește ... 

3. Lituania este statul marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numește: 

a. Bosnia și Herțegovina       b. Croația       c. Macedonia de Nord       d. Muntenegru       2 puncte

2. Portul Rotterdam se află în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A      b. C       c. I       d. J       2 puncte 

3. Munții Matra se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. D       b. F       c. G       d. H       2 puncte 

4. Podișul Podolic se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B       b. D       c. F       d. H       2 puncte 

5. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 13 este capitala statului: 

a. Elveția       b. Luxemburg       c. Liechtenstein       d. Monaco       2 puncte 

D. Prezentați două deosebiri și o asemănare între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera C. 

Nota 1: Deosebirile și asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată, alte aspecte climatice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile și asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 6 puncte 

E. 

1. Prezentați o cauză a erupțiilor vulcanice din statul al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul 10. 

2. Prezentați un factor care influențează dezvoltarea turismului în statul al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul 1.       4 puncte

Rezolvare

A.

  1. J - Danemarca…

...

Subiectul al II-lea

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizaţi: 

1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 4; 

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 9.       4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numește ... 

2. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul ... 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește ... 6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Din subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera H se exploatează: 

a. gaz metan       b. minereu de fier       c. minereuri auro-argentifere       d. petrol 2 puncte 

2. Soluri din clasa molisoluri (de tip cernoziom și soluri bălane) se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B       b. C       c. F       d. H       2 puncte 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este străbătut de râul: 

a. Barcău       b. Crișul Alb       c. Crișul Negru       d. Crișul Repede       2 puncte 

4. Influențe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A       b. B       c. C       d. D       2 puncte 

5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12: 

a. este afluent al râului Mureș       b. izvorăște din Munții Poiana Ruscă       c. se numește Someșul Mare       d. străbate orașul Cluj-Napoca       2 puncte 

D. Prezentați trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, categorii/tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief, se poate face referire la unităţile de relief respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 6 puncte 

E. Prezentaţi două elemente (premise) naturale care favorizează cultivarea cerealelor în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera G. 4 puncte

Rezolvare

A.

  1. 4 - Focșani…

...

Subiectul al III-lea

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă regimul precipitațiilor medii lunare multianuale la Valletta.

A. Precizați: 

1. valoarea maximă lunară a cantității medii de precipitații, precum şi luna în care se înregistrează; 

2. valoarea minimă lunară a cantității medii de precipitații, precum şi luna în care se înregistrează. 4 puncte 

B. 

1. Precizați două luni în care cantitatea medie de precipitații este între 80 și 100 mm. 

2. Calculați diferența dintre cantitățile medii de precipitații ce cad în lunile februarie și august. 

3. Precizați tipul de climă în care se încadrează diagrama de mai sus. 6 puncte

C. Pentru Bulgaria, precizaţi numele: 

1. a trei state vecine; 

2. a trei unități de relief; 

3. a două cursuri de apă; 

4. a două porturi la Marea Neagră. 10 puncte 

D. Tabelul de mai jos prezintă câteva date demografice ale populaţiei Franței:

.

1. Calculaţi bilanţul (sporul) natural al populației Franței pentru anul 2000. 

2. Calculaţi cu câți locuitori a crescut populația Franței, pentru perioada dată. 

3. Prezentați o cauză care determină valorile pozitive ale bilanţului (sporului) natural al populaţiei din Franța, spre deosebire de valorile negative înregistrate în multe ţări din Europa.      6 puncte 

E. Tabelul de mai jos prezintă producţia de oţel din Suedia în anul 2003

1. Prezentaţi o cauză care determină înregistrarea unei producţii mari de oţel în Suedia. 

2. Precizați două resurse de subsol utilizate la fabricarea oțelului. 4 puncte

Rezolvare

A.

  1. 102 mm, luna…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in