Testul 5

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. 

A. Precizaţi: 

1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera A

2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8. 4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește ... 

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numește ... 

3. Aglomerația urbană Rin-Ruhr se găsește în statul marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește: 

a. Chișinău       b. Kiev       c. Minsk       d. Praga       2 puncte

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numește: 

a. Albania       b. Croația       c. Muntenegru       d. Slovenia       2 puncte 

3. Munții Alpii Dinarici se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C       b. D       c. G       d. H       2 puncte 

4. O asemănare între orașele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 și 9 este:

a. au o populație de peste 5 milioane de locuitori b. au numeroase vestigii istorice c. au un climat temperat-continental d. au un climat temperat-oceanic 2 puncte 

5. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera I se numește: 

a. Ljubljana       b. Sarajevo       c. Skopje       d. Zagreb       2 puncte 

D. Prezentați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera G şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera H

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată, alte aspecte climatice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 6 puncte 

E. Explicați faptul că: 

1. în statul marcat, pe hartă, cu litera B există vulcani activi și gheizere. 

2. în statul marcat, pe hartă, cu litera E este caracteristică vegetația de stepă.     4 puncte

Rezolvare

A.

  1. A - Norvegia
  2. 8 …

...

Subiectul al II-lea

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizaţi: 

1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 4; 

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 12.      4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

1. Șisturi verzi se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

2. Depresiunea Brașov se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește ...       6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Din subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera D se exploatează: 

a. cărbuni       b. gaz metan       c. minereu de fier       d. petrol       2 puncte 

2. Influențe climatice submediteraneene pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A       b. B       c. C       d. E       2 puncte 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numește: 

a. Buzău       b. Pitești       c. Ploiești       d. Târgoviște       2 puncte 

4. Brațul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numește:

 a. Borcea       b. Chilia       c. Sfântul Gheorghe       d. Sulina       2 puncte 

5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10: 

a. este afluent al Dunării       b. este afluent al râului Argeș       c. izvorăște din Carpații Curburii (Grupa Sudică a Carpaților Orientali)       d. străbate orașul Alexandria       2 puncte 

D. Prezentați trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, categorii/tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief, se poate face referire la unităţile de relief respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 6 puncte 

E. Prezentați două cauze care explică faptul că râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 are cel mai mare debit mediu anual dintre râurile interioare din România.       4 puncte

Rezolvare

A.

  1. 4 - Sibiu
  2. 1…

...

Subiectul al III-lea

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă evoluția ponderii populației urbane (în %) în perioada 1990-2015, în trei state europene. 

Sursa: Eurostat 2016

A. Precizați: 

1. ponderea populației urbane în Slovacia în anul 2000; 

2. ponderea populației urbane în Croația în anul 2005; 

3. ponderea populației urbane în România în anul 1990; 

4. ponderea populației urbane în România în anul 2000. 4 puncte 

B. 

1. Calculați ponderea populației rurale înregistrate în Croația, în anul 2015. 

2. Calculați ponderea populației rurale înregistrate în Slovacia, în anul 1990. 

3. Calculați ponderea populației rurale înregistrate în România, în anul 2015. 6 puncte 

C. Pentru Ungaria, precizaţi numele: 

1. a patru state vecine; 

2. a două unități de relief; 

3. a două cursuri de apă; 

4. a două oraşe, altele decât capitala. 10 puncte 

D. În anul 2016, producția de cereale a fost în România de 21.765 mii tone, iar în Grecia de 3.474 mii tone. (sursa: Eurostat) 

1. Explicați faptul că în Grecia producția de cereale este mult mai mică decât în România. 

2. Precizați numele a două unități de relief din România în care se cultivă cereale pe suprafețe extinse. 

3. Precizați două tipuri de culturi agricole specifice în Grecia. 6 puncte 

E. În unele depresiuni intramontane se produc inversiuni de temperatură. 

1. Prezentați o consecință a acestui fenomen climatic. 

2. Menționați numele a două depresiuni intramontane din România în care sunt frecvente inversiunile de temperatură. 4 puncte

Rezolvare

A.

  1. 56,2% pondere populația urbană Slovacia, anul 2000;
  2. 56…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in