Testul 4

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. 

A. Precizaţi: 

1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera H

2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 10       4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Râul Moscova traversează orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numește ... 

3. Orașul-capitală Podgorica este marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Orașele Debrecen și Pécs sunt situate în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B        b. E        c. H        d. J        2 puncte

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numește: 

a. Belarus        b. Estonia        c. Letonia        d. Lituania        2 puncte 

3. Are ieșire atât la Marea Nordului, cât și la Marea Baltică statul a cărui capitală este orașul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2        b. 3        c. 10        d. 13        2 puncte 

4. Vulcani activi și calotă de gheață există în statul a cărui capitală este orașul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2        b. 12        c. 13        d. 15        2 puncte 

5. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera C se numește: 

a. Andorra la Vella        b. Monaco        c. Vaduz        d. Valletta        2 puncte 

D. Prezentați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera D şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera G

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată, alte aspecte climatice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă.         6 puncte 

E. Explicați faptul că: 

1. pădurea de conifere (taiga) acoperă suprafețe mari în statul marcat, pe hartă, cu litera A. 

2. densitata populației este foarte mare în statul marcat, pe hartă, cu litera J.      4 puncte

Rezolvare

A.

  1. H - Serbia…

...

Subiectul al II-lea

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizaţi: 

1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 5

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 10.         4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Orașul Sfântu Gheorghe este marcat, pe hartă, cu numărul ... 

2. Relief vulcanic există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește ...         6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Din subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera A se exploatează: 

a. cărbuni         b. gaz metan         c. minereu de fier         d. petrol         2 puncte 

2. Influențe climatice de ariditate (continentale, est-europene) pătrund în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele: 

a. A și F         b. B și C         c. D și G         d. E și H         2 puncte 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numește: 

a. Alba Iulia         b. Deva         c. Hunedoara         d. Sibiu         2 puncte 

4. Altitudini de peste 2.500 m există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B         b. C         c. E         d. G         2 puncte 

5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12: 

a. este afluent al râului Trotuș         b. este amenajat hidroenergetic                         c. izvorăște din Carpații Moldo-Transilvani (Grupa Centrală a Carpaților Orientali)         d. străbate orașul Suceava 2 puncte 

D. Prezentați trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, categorii/tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief, se poate face referire la unităţile de relief respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 6 puncte 

E. 

1. Precizați cele două orogeneze în care s-a format subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G

2. Prezentați un factor care determină fertilitatea scăzută a solurilor din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C.       4 puncte

Rezolvare

A. 

  1. 5 - Craiova
  2. 1…

...

Subiectul al III-lea

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă rata natalităţii şi rata mortalităţii în câteva state europene, în anul 2008, exprimate la mia de locuitori (‰). 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic 2009 – estimări la nivelul anului 2008

A. Precizați: 

1. valoarea cea mai mică a ratei natalităţii şi numele statului în care s-a înregistrat; 

2. valoarea cea mai mică a ratei mortalităţii şi numele statului în care s-a înregistrat.        4 puncte 

B. Calculați: 

1. bilanțul natural în Portugalia; 

2. bilanțul natural în Ungaria; 

3. bilanțul natural în Austria.        6 puncte 

C. Pentru Bulgaria, precizaţi numele: 

1. a patru state vecine; 

2. unei unități de relief; 

3. a două cursuri de apă; 

4. a trei oraşe.        10 puncte 

D. Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D - E și prezintă patru caracteristici ale apei Mării Negre.

1. Explicați faptul că salinitatea apei Mării Negre variază în stratul de apă de la suprafață. 

2. Precizați o consecință a prezenței oxigenului în stratul de apă de la suprafața Mării Negre. 

3. Explicați faptul că, în Marea Neagră, există două straturi de apă cu salinitate diferită.        6 puncte 

E. Precizați două modificări ale țărmului Mării Negre datorate acțiunii curenților circulari.       4 puncte

Rezolvare

A. 

  1. 8,1‰, Germania…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in