Testul 3

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. 

A. Precizaţi: 

1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera H

2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 13.      4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Fluviul Sena traversează orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numește ... 

3. Orașul-capitală Atena este marcat, pe hartă, cu numărul ...        6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Orașul-port Burgas este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B        b. D        c. E        d. G        2 puncte

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numește: 

a. Austria        b. Cehia        c. Slovacia        d. Slovenia        2 puncte 

3. Climatul temperat oceanic este specific orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 3        b. 9        c. 11        d. 14        2 puncte 

4. Vulcani activi există în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A        b. D        c. G        d. J        2 puncte 

5. Cel mai mare oraș, ca număr de locuitori, din Europa este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1        b. 6        c. 9        d. 15        2 puncte 

D. Prezentați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera D şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera G

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată, alte aspecte climatice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 6 puncte 

E. 

1. Precizați numele celui mai mare port fluvial, după volumul traficului de mărfuri, din statul al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul 1, precum și numele fluviului la care este port. 

2. Prezentați o cauză a suprafețelor reduse de pădure în statul marcat, pe hartă cu litera F.        4 puncte

Rezolvare

A.

  1. Lituania
  2. L…

...

Subiectul al II-lea

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi: 

1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 7

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 1.       4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Râul Vedea străbate orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...

2. Munți formați în orogeneza hercinică există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numește ... 6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Influențe climatice oceanice se resimt în orașul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 9 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 

2. Soluri din clasa molisoluri (tip cernoziom) ocupă suprafețe întinse în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele: 

a. A și B       b. C și D        c. E și F        d. G și H        2 puncte 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numește: 

a. Brăila        b. Galați        c. Slobozia        d. Tulcea        2 puncte 

4. Brațul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numește: 

a. Borcea        b. Chilia        c. Sfântu Gheorghe        d. Sulina        2 puncte 

5. Zăcăminte de cărbuni superiori (huilă) există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A        b. D        c. E d.        F 2        puncte 

D. Prezentați trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, categorii/tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief, se poate face referire la unităţile de relief respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 6 puncte 

E. Enumerați patru activități economice pentru a demonstra importanța Mării Negre pentru România. 4 puncte

Rezolvare

A.

  1. Focșani
  2. P…

...

Subiectul al III-lea

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă producția de energie electrică (în GWh) în câteva state ale Uniunii Europene, în anul 2015.

Sursa: ec.europa.eu/eurostat

A. Precizați: 

1. două state care au producția de energie electrică între 100.000 și 200.000 de GWh; 

2. numele statului care înregistrează cea mai mică producție de energie electrică în anul 2015 și valoarea acesteia. 4 puncte

B. 

1. Calculați diferența dintre producția de energie electrică obținută în statele Germania și Franța. 

2. Calculați diferența dintre producția de energie electrică obținută în statele Polonia și Olanda (Netherlands/Regatul Țărilor de Jos). 

3. Precizați numele a două centrale electrice din România (pot fi termocentrale, hidrocentrale sau atomocentrala). 6 puncte 

C. Pentru Ucraina, precizaţi: 

1. numele a trei state vecine; 

2. numele a două cursuri de apă; 

3. tipul de climă; 

4. numele a trei oraşe; 

5. o resursă de subsol. 10 puncte

D. Tabelul de mai jos prezintă mișcarea migratorie definitivă pentru România (în perioada 1990- 2019).

Sursa: INS România 

1. Precizați anul care a înregistrat cel mai mare număr de emigranți definitivi, pentru perioada dată. 

2. Precizați anul care a înregistrat cel mai mare număr de imigranți definitivi, pentru perioada dată. 

3. Calculaţi, pentru anul 2019, bilanțul migratoriu al populației din România. 

4. Prezentați o cauză a fenomenului emigrării definitive, începând cu anul 1990. 6 puncte 

E. Prezentați doi factori care favorizează dezvoltarea turismului în Carpații Românești.       4 puncte

Rezolvare

A. 

  1. Olan…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in