Testul 2

Testul de antrenament nr. 2 a fost publicat de Ministerul Educației în data de 1 Martie 2021. Citește rezolvarea celor 3 subiecte ale testului 2 pentru disciplina Geografie.…

...

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. 

A. Precizaţi: 

1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera B

2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8.          4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera F se numește ... 

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numește ... 

3. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 13 se numește ...           6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numește: 

a. Oslo      b. Reykjavik       c. Stockholm       d. Tallinn           2 puncte

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se numește: 

a. Croația       b. Muntenegru       c. Slovacia       d. Slovenia           2 puncte 

3. Munții Alpi și fluviul Rin (Rhine) se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C       b. D       c. E       d. J           2 puncte 

4. Solurile roșii (terra rossa) ocupă suprafețe mari în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B       b. F       c. H       d. I           2 puncte 

5. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D se numește: 

a. Berlin       b. Riga       c. Varșovia       d. Vilnius           2 puncte 

D. Prezentați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera C

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată, alte aspecte climatice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă.           6 puncte 

E. 

1. Explicați densitatea redusă a căilor ferate în Peninsula Scandinavă.          2 puncte 

2. Prezentați o cauză a mobilității teritoriale a populației în cadrul continentului european.          2 puncte


Rezolvare

A.

  1. B - Grecia
  2. 8 …

...

Subiectul al II-lea

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12

A. Precizaţi: 

1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 11

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 2. 4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte ... 

2. Râul Olt străbate orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește ...           6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 străbate orașele: 

a. Alba Iulia, Deva, Oradea        b. Alba Iulia, Deva, Timișoara        c. Târgu Mureș, Alba Iulia, Arad        d. Târgu Mureș, Alba Iulia, Timișoara           2 puncte 

2. Cratere vulcanice sunt vizibile în unitata de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B        b. C        c. E        d. G           2 puncte 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numește: 

a. Bacău        b. Bârlad        c. Miercurea Ciuc        d. Piatra Neamț           2 puncte 

4. Brațul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numește:

 a. Borcea        b. Chilia        c. Sfântu Gheorghe        d. Sulina           2 puncte 

5. Zăcăminte de gaz metan se exploatează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A        b. C        c. D        d. F        2 puncte 

D. Prezentați trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief, se poate face referire la unităţile de relief respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 6 puncte

E. Tabelul de mai jos prezintă producția de cherestea (în metri cubi) din România, în anii 1993 și 2016. 

Sursa: INSSE

1. Prezentați o consecință a creșterii producției de cherestea din România. 

2. Precizați numele a două unități de relief din România, care au suprafețe extinse cu păduri de conifere.           4 puncte

Rezolvare

A.

  1. 11 - Brașov
  2. 2…

...

Subiectul al III-lea

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă producția de cereale (tone) obținută în câteva state europene, în anul 2016. 

Sursa: Eurostat

A. 

1. Precizați valoarea producției de cereale obținute în Franța; 

2. Precizați valoarea producției de cereale obținute în Italia; 

3. Calculați diferența dintre producția de cereale obținută în România și în Austria.           4 puncte 

B. 

1. Precizați numele unei câmpii din Italia care reprezintă o regiune de cultură a cerealelor. 

2. Prezentați doi factori naturali care determină producția mică de cereale obținută de Norvegia.           6 puncte 

C. Pentru Serbia, precizaţi numele: 

1. a patru state vecine; 

2. a trei unităţi de relief;

 3. a două hidrocentrale construite în colaborare cu România; 

4. oraşului-capitală.           10 puncte 

D. Tabelul de mai jos prezintă rata natalității (‰) și rata mortalității (‰) în trei state europene, în anul 2019. 

1. Calculați bilanțul natural pentru Finlanda. 

2. Calculați bilanțul natural pentru Irlanda. 

3. Prezentați o cauză care determină rata mortalității mai mari din România. 6 puncte 

E. 

1. Precizați numele a două porturi maritime din Franța. 

2. Precizați numele a două porturi maritime din Netherlands (Țările de Jos/Olanda).            4 puncte

Rezolvare

A.

  1. 54.000.000 tone;
  2. 1…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in