Testul 10

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. 

A. Precizaţi: 

1. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 6

2. numele statului marcat, pe hartă, cu litera F.       4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15 se numește ... 

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera A se numește ... 

3. Orașul-capitală La Valletta este marcat, pe hartă, cu numărul ...       6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numește:

 a. Albania          b. Bosnia și Herțegovina          c. Croația          d. Slovenia        2 puncte

2. Aglomerația urbană Randstad-Holland se află pe teritoriul statului al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2         b. 4         c. 5         d. 9         2 puncte 

3. Râul Bâc, un afluent de dreapta al Nistrului, străbate orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 4         b. 5         c. 6         d. 7       2 puncte 

4. Câmpia Niprului se află în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C         b. E         c. F        d. H        2 puncte 

5. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește: 

a. Bruxelles         b. Ljubljana         c. Luxembourg         d. Vaduz      2 puncte 

D. Prezentați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată, alte aspecte climatice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 6 puncte E. Prezentați două cauze sau doi factori naturali care explică diversitatea biopedogeografică în Europa. 4 punc

Rezolvare

A.

  1. 6 - Viena
  2. F…

...

Subiectul II

 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizaţi: 

1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 6

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 11.     4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numește ...

2. Altitudini peste 2500 m se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește ... 6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Petrol și gaze naturale se exploatează din subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. B          b. D          c. F          d. G          2 puncte 

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numește: 

a. Barcău          b. Crișul Alb          c. Crișul Negru         d. Crișul Repede         2 puncte 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numește: 

a. Alba Iulia          b. Deva          c. Hunedoara          d. Sibiu          2 puncte 

4. Influențe climatice submediteraneene pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A          b. B          c. D          d. G         2 puncte 

5. Artera hidrografică marcată, pe hartă, cu numărul 9 nu formează granița României cu:

 a. Bulgaria          b. Serbia          c. Ucraina          d. Ungaria          2 puncte 

D. Prezentați trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, categorii/tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief, se poate face referire la unităţile de relief respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 6 puncte 

E. Prezentați două elemente de favorabilitate care au determinat dezvoltarea orașului marcat, pe hartǎ, cu numărul 4.

Rezolvare

A.

  1. 6  - Slatina
  2. 11 - …

...

Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă evoluția migrației externe specifice României între anii 1991-2011. 

A. Precizați: 

1. anul în care a avut loc cea mai mare emigrație și numărul de emigranți; 

2. anul în care a avut loc cea mai mare imigrație și numărul de imigranți. 4 puncte

B. 

1. Calculaţi bilanțul migratoriu pentru anul 2010.

2. Calculați bilanțul migratoriu pentru anul 1995. 

3. Prezentați un efect social-economic al numărului mare de emigranți.    6 puncte

C. Pentru Ungaria, precizaţi numele: 

1. a patru state vecine; 

2. a trei unități de relief; 

3. a trei cursuri de apă. 10 puncte 

D. Tabelul de mai jos prezintă evoluţia populaţiei pe grupe de vârstă în statul Ucraina, în perioada 2000-2010

1. Calculaţi numărul de locuitori din Ucraina, în anul 2010. 

2. Calculați cu cât a scăzut numărul de locuitori de vârstă 0-14 ani în perioada 2000-2010. 

3. Prezentați o cauză a evoluției numerice a populaţiei în Ucraina, în perioada 2000-2010.      6 puncte

E. 

1. Prezentați o consecință a topirii calotei glaciare cuaternare europene. 

2. Prezentați o cauză a lipsei etajului alpin in Munții Banatului.

Rezolvare

A.

  1. Anul 1991, 44.000 emigranți;
  2. Anul 201…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in