Testul 1

Aici găsești rezolvarea testului 1 de antrenament pentru Bacalaureatul la Geografie propus de Ministerul Educației în data de 22 Februarie 2021.…

...

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere și orașe - capitală cu numere. 

A. Precizați: 

1. numele orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12

2. numele statului marcat, pe hartă, cu litera J.           4 puncte 

B. Scrieți, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos:

 1. Orașul-capitală Praga este marcat, pe hartă, cu numărul ... 

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera A se numește ... 

3. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește ...           6 puncte

C. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos: 

1. Munții Pirinei și fluviul Ron (Rhône) se află în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A     b. G      c. I      d. J      2 puncte

2. Statul marcat, pe hartă cu litera E se numește: 

a. Bosnia și Herțegovina       b. Croația       c. Muntenegru       d. Slovenia               2 puncte 

3. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15 se numește: 

a. Belgrad       b. Berlin       c. Bratislava       d. Budapesta       2 puncte 

4. Orașul-capitală al statului marcat, pe hartă, cu litera H se numește: 

a. Minsk       b. Riga       c. Tallinn       d. Vilnius       2 puncte 

5. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este capitala statului: 

a. Belgia       b. Danemarca       c. Elveția       d. Luxemburg 2 puncte 

D. Precizați două deosebiri și o asemănare între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C și clima statului marcat, pe hartă, cu litera G

Nota 1: Deosebirile și asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitații medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvență ridicată, alte aspecte climatice. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile și asemănarea vor fi prezentate comparativ și nu separat. 

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă.            6 puncte 

E. 

1. Prezentați o cauză care determină valorile diferite ale densității populației în Europa. 

2. Precizați o orogeneză care a avut loc pe teritoriul Europei și un exemplu de munți formați în orogeneza respectivă.            4 punc…

...


Subiectul al II-lea

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unități de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 și orașe cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizați: 

1. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 6

2. numele orașului marcat, pe hartă, cu numărul 9.           4 puncte 

B. Scrieți, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos: 

1. Cea mai veche unitate de relief, după modul de formare, este marcată, pe hartă, cu litera...

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numește ... 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numește ...           6 puncte 

C. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos:

 1. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numește: 

a. Deva      b. Hunedoara       c. Reșița       d. Timișoara       2 puncte 

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numește: 

a. Crișul Alb       b. Crișul Negru       c. Târnava Mare       d. Târnava Mică       2 puncte 

3. Vegetația alpină este caracteristică în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A       b. B       c. F       d. H       2 puncte 

4. O resursă de subsol din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E o constituie: 

a. cărbunele       b. gazul metan       c. minereul de fier       d. petrolul       2 puncte 

5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 străbate orașul:

a. Baia Mare       b. Cluj-Napoca       c. Târgu Mureș       d. Zalău       2 puncte 

D. Precizați trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera A și relieful unității marcate, pe hartă, cu litera C

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ și nu separat. 

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief, se poate face referire la unitățile de relief respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 6 puncte 

E. Explicați: 

1. faptul că în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G cade o cantitate medie anuală de precipitații mai mare decât în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D.

2. existența reliefului glaciar în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F. 4 puncte 

Rezolvare

A. 

  1. 6 - Ialomița
  2. 9 -…

...

Subiectul al III-lea

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă evoluția numărului de angajați în perioada 2006-2014, în statele Irlanda, Norvegia și Slovacia. 

A. Precizați: 

1. numărul de angajați din Norvegia în anul 2006; 

2. numele statului care a înregistrat în perioada 2006-2014 o scădere continuă a numărului de angajați;

3. numărul de angajați din Irlanda în anul 2010; 

4. numărul de angajați din Slovacia în anul 2014.           4 puncte 

B. 

1. Calculați cu cât a crescut numărul angajaților din Norvegia în perioada 2010-2014. 

2. Calculați cu cât a scăzut numărul angajaților din Slovacia în perioada 2006-2010. 3. Calculați cu cât era mai mare numărul angajaților din Slovacia față de numărul angajaților din Irlanda în anul 2010.           6 puncte 

C. Pentru Republica Moldova, precizați: 

1. numele a două state vecine; 

2. numele a două cursuri de apă; 

3. tipul de climă; 

4. numele a trei orașe; 

5. o zonă de vegetație; 

6. o cultură agricolă. 10 puncte 

D. Tabelul de mai jos prezintă procentajul suprafețelor forestiere din suprafața totală în trei state europene, în anul 2018.

Explicați existența: 

1. suprafețelor forestiere foarte întinse în Suedia; 

2. suprafețelor forestiere reduse în Țările de Jos (Netherlands/Olanda); 

3. suprafețelor forestiere extrem de reduse în Malta.           6 puncte 

E.

 1. La Tirana, temperatura medie a lunii ianuarie este de 6oC, iar la Stockholm temperatura medie a lunii ianuarie este de -3 oC. Explicați această diferență de temperatură. (sursa: www.eurometeo.com/euroweather) 

2. Tabelul de mai jos prezintă suprafețele ocupate de terenuri arabile în județele Gorj și Teleorman.

Explicați faptul că în județul Teleorman terenurile arabile ocupă suprafețe mai mari decât în județul Gorj.           4 puncte


Rezolvare

A.

  1. 1.700.000 an…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in