Test 1

Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. 

Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Școala, contribuie la procesul de socializare, prin: 

a. procesul de imitare a părinților 

b. educație informală 

c. procesul de identificare cu familia de origine 

d. educație formală 

2. Biserica este: 

a. o formă de guvernământ 

b. o organizație de securitate 

c. un fenomen de secularizare 

d. o instituție socială 

3. ONG-urile sunt organizații care: 

a. sunt alternative non-profit la instituțiile publice 

b. dețin puterea legislativă 

c. au ca scop cucerirea puterii politice 

d. organizează, transmit și exercită puterea la nivel guvernamental 

4. Familia monoparentală este formată din: 

a. copil/copii cu un singur părinte 

b. copil/copii și părinți 

c. părinți, copil/copii și alte rude în aceeași gospodărie 

d. cuplu fără copil/copii 

5. Abaterea de la norme și reguli generează: 

a. probleme sociale 

b. socializare conformă 

c. egalitate de șanse 

d. utilitate socială 

6. Sărăcia înseamnă: 

a. resurse în surplus în raport cu nevoile 

b. resurse suficiente în raport cu nevoile 

c. resurse insuficiente în raport cu nevoile 

d. resursele necesare pentru asigurarea traiului 

7. Sistemul de învățământ se caracterizează prin: 

a. realizarea socializării primare a indivizilor 

b. îndeplinirea funcțiilor de educație și instrucție, de selecție și reproducere socială a culturii 

c. lipsa influenței sale asupra evoluției sistemului economic 

d. monopolizarea vieții membrilor săi, fiind o instituție de tip totalitar

8. Statul social se caracterizează prin: 

a. exercitarea puterii politice în scopul controlului cetățeanului 

b. încălcarea principiului separării puterilor în stat 

c. creșterea riscurilor sociale pentru cetățeni 

d. implementarea unor programe de protecție socială, garantarea drepturilor și libertăților 

9. ONG-urile pot fi: 

a. asociații și fundații non-profit 

b. firme private care obțin profit 

c. societăți comerciale 

d. instituții guvernamentale 

10. Comportamentul antisocial al unui adolescent poate apărea ca urmare a: 

a. nivelului optim de protecție oferit de propria familie 

b. succesului școlar 

c. absenței sprijinului moral oferit de adulți 

d. respectării regulamentului școlar

Subiectul al II-lea

A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte privitoare la corupție, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la aceasta. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.

a. Corupția1. Este persoana care are ca scop obținerea anumitor avantaje, utilizând darea de mită, șantajul, intimidarea.
b. Persoana care corupe2. Poate fi nivelul scăzut al veniturilor.
c. Persoana care se lasă coruptă3. Este sinonimă cu discriminarea
d. Cauza corupției4. Semnifică o stare de abatere de la moralitate, de la datorie, de la lege. 
 5. Este persoana care în scopul obținerii unor avantaje, încalcă normele morale și deontologia profesională.

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Societatea se aşteaptă în mod legitim de la indivizi să se conformeze regulilor sociale, ca rezultat al socializării. Comportamentele care se încadrează în acest tipar sunt considerate normale, în schimb, cele care variază sau deviază de la standardele acceptate sunt sancţionate. 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Formulați ideea principală a textului.      2 puncte 

2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează două concepte sociologice la care face referire textul.      10 puncte

3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia delincvența juvenilă poate fi generată de grupul de similaritate/grupul de egali. 3 puncte 

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la ideea potrivit căreia conflictele intergrupale sunt raționale, în sensul că grupurile au scopuri incompatibile și concurează pentru resurse reduse.      3 puncte

Subiectul al III-lea

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de anchetă sociologică.       4 puncte 

2. Menționați două caracteristici ale grupurilor informale.      6 puncte 

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de grup social şi de sentiment al apartenenţei la grup, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.       10 puncte 

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care unui anumit status şi rol îi sunt corelate drepturi şi obligaţii specifice.       4 puncte 

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia absența congruenței între diferitele statusuri deținute, provoacă la nivelul individului, un sentiment de insecuritate sau de culpabilitate.      6 puncte

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in