Testul 1

În continuare poți să citești rezolvarea cerințelor testului 1 de antrenament pentru bacul la psihologie din 2021.

Subiectul I

30 de puncte

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Durerea abdominală, provocată de o indigestie, este o senzație: 

a. interoceptivă 

b. exteroceptivă 

c. proprioceptivă 

d. cu o tonalitate afectivă pozitivă 

2. Imaginea perceptivă a foii de hârtie din fața mea: 

a. este concomitentă cu cea a obiectelor ce o înconjoară 

b. este săracă în conținut 

c. este o imagine panoramică 

d. cuprinde atât însușiri concrete, cât și însușiri abstracte 

3. Calitatea reprezentării este condiționată de: 

a. calitatea percepției 

b. calitatea obiectului 

c. luminozitate 

d. atenția internă 

4. Trebuința de cunoaștere, a ființei umane, face parte din categoria: 

a. trebuințelor principale 

b. trebuințelor primare 

c. trebuințelor spirituale 

d. trebuințelor înnăscute 

5. În cadrul proceselor afective, pe prim-plan se află: 

a. valoarea și semnificația pe care o are obiectul pentru subiect 

b. valoarea și semnificația pe care o are trebuința pentru subiect 

c. interacțiunea dintre factorii interni 

d. tendința acestora de a gravita fie în jurul polului pozitiv, fie în jurul polului negativ 

6. Nu face parte dintre notele definitorii ale atenției: 

a. orientarea 

b. selectivitatea 

c. concentrarea 

d. distragerea 

7. Expresia energiei fizice și nervoase investite în urmărirea scopurilor propuse definește calitatea voinței numită: 

a. calm 

b. putere 

c. perseverență 

d. independență

8. Procesul psihic care constituie un punct de plecare şi un suport intuitiv pentru desfăşurarea raţionamentelor este: 

a. atenţia 

b. senzația 

c. voinţa 

d. reprezentarea 

9. În mod normal, cea mai eficientă formă de motivație a elevilor pentru a învăța este cea bazată pe stimulări premiale, deoarece: 

a. se asociază cu trăiri afective pozitive 

b. se asociază cu trăiri afective negative 

c. în cazul ei lipsesc trăirile afective 

d. este singura permisă 

10. Prin repetare, dispozițiile afective se pot transforma în: 

a. emoții curente 

b. sentimente 

c. aptitudini 

d. trăsături de caracter

Rezolvare:

1 – a

2 – a

3 – ...

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A. În coloana din stânga sunt enumerate modalități de specializare a memoriei prin care oamenii se diferențiază între ei, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 12 puncte 

a. Memorie episodică 

b. Memorie senzorială 

c. Memorie semantică 

d. Memorie motorie 

1. Se manifestă ca memorie auditivă, vizuală, gustativă etc. 

2. Este specifică oamenilor care rețin ușor mișcările. 

3. O întâlnim la persoanele care rețin cuvintele, simbolurile verbale, semnificația acestora. 

4. Caracterizează persoanele care rețin informațiile pentru o perioadă îndelungată de timp. 

5. Este specifică oamenilor care rețin ușor experiența concretă de viață, evenimentele, etc. 

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Progresul învățării limbajului se realizează concomitent cu progresul gândirii; comunicând, încercând să elucidăm altora o noțiune, ne precizăm nouă înșine înțelesurile, eliminăm neclaritățile. 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Menționați două procese/fenomene psihice la care face referire, în mod explicit, textul. 4 puncte 

2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele/fenomenele psihice menționate la punctul 1. 6 puncte 

3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați aplicarea strategiilor de tip algoritmic. 4 puncte 

4. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, ideea conform căreia reveria prelungită poate fi defavorabilă dezvoltării personalității. 4 puncte

Rezolvare:

A.

a – 5

b – 1

...

B. 

1.

Două procese psihice la care face referire textul sunt: limbajul și ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Citiți, cu atenție, textul acesta.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

A. Menționați, conform teoriei lui C. G. Jung, tipul temperamental al lui Albert Einstein. Precizați, din text, două idei/afirmații prin care să justificați răspunsul dat. 6 puncte 

B. Considerați că Albert Einstein era o persoană modestă? Precizați, prin apel la text, un motiv prin care să susțineți răspunsul dat. 4 puncte 

C. Textul precizează, cu privire la Albert Einstein, faptul că idealul său politic este cel democratic. Menționați, pe baza textului dat, două motive care susțin această afirmație. 6 puncte 

D. Prezentați, în aproximativ o jumătate de pagină, caracterul lui Albert Einstein, conform teoriei lui G.W. Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale caracterului acestuia. 10 puncte 

E. Formulați un argument prin care să respingeți afirmația potrivit căreia atitudinile sunt înnăscute. 4 puncte

Rezolvare:

A.

Conform teoriei lui C. G. Jung, Albert Einstein are un temperament de tip introvertit. Einstein se consideră pe sine a fi „un adevărat solitar” și afirmă că este caracterizat de „o lipsă pronunțată a nevoii nemijllocite de contact cu oamenii și comunitățile omenești”.

B.

Plecând de la text, consider că Albert Einstein era o persoană modestă. Această opinie este justificată prin afirmația omului de știință pe care o regăsim în text referitoate la admirația și stima pe care...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in