Testul 11

Subiectul I

30 de puncte

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 20 de puncte 

1. În cazul unei demonstrații corecte, teza de demonstrat nu poate fi o propoziție: 

a. probabilă 

b. infirmată 

c. adevărată 

d. cel puțin probabilă 

2. Raționamentul Niciun om nu este perfect, deci nicio ființă perfectă nu este om este: 

a. deductiv imediat 

b. deductiv mediat 

c. inductiv complet 

d. inductiv incomplet 

3. Se stabilește un raport logic de ordonare între termenii: 

a. mamifer și animal acvatic 

b. pește și delfin 

c. pește și mamifer 

d. delfin și mamifer 

4. Cuantorul propoziției Nicio persoană pasionată de logică nu este incoerentă în gândire este: 

a. nicio persoană 

b. nicio 

c. nicio persoană pasionată 

d. nicio persoană pasionată de logică 

5. Rezultatul operației logice de clasificare îl reprezintă: 

a. elementele clasificării 

b. criteriul 

c. clasele 

d. fundamentul clasificării 

6. Termenul cerc pătrat este: 

a. logic vid 

b. factual vid 

c. nevid 

d. empiric vid 

7. În cazul inducției incomplete, concluzia: 

a. este mai puțin generală decât premisele din care a fost obținută 

b. are același grad de generalitate ca premisele 

c. este întotdeauna certă/sigură 

d. este mai generală decât premisele din care a fost obținută

8. Inducția completă presupune existența/examinarea unei clase de obiecte: 

a. infinită 

b. vastă 

c. finită 

d. amplificatoare 

9. Dintre termenii elev, vertebrat, mamifer, om, cea mai mare intensiune o are termenul: 

a. vertebrat 

b. elev 

c. om 

d. mamifer 

10. Propoziția O parte din raționamente sunt inductive este o propoziție categorică: 

a. universală negativă 

b. universală afirmativă 

c. particulară afirmativă 

d. particulară negativă 

B. Fie termenii A, B, C, D şi E, astfel încât termenul A se află în raport de contrarietate cu termenul E, ambii fiind specii ale termenului B; termenul C este subordonat termenului A; termenul D se află în raport de încrucișare atât cu termenul A, cât și cu termenul B, dar în raport de opoziție cu termenii C și E. 

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F). 8 puncte 

a. Unii B sunt A. 

b. Toți C sunt A. 

c. Unii D sunt C. 

d. Niciun E nu este A. 

e. Unii C nu sunt B. 

f. Niciun A nu este D. 

g. Unii B nu sunt E. 

h. Toți A sunt C.

Rezolvare

A.

1 – B

2 – A

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Se dau următoarele propoziții: 

1. Toate cetaceele sunt animale acvatice. 

2. Unii români nu sunt supraponderali. 

3. Nicio caracatiță nu este animal vertebrat. 

4. Unii filosofi sunt scriitori talentați. 

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contrara propoziției 1, subcontrara propoziției 2, subalterna propoziției 3 și contradictoria propoziției 4. 8 puncte 

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 4, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte 

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, conversa obversei contradictoriei propoziției 4, respectiv, obversa subalternei propoziției 3. 6 puncte 

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Dacă unii artiști plastici nu sunt pictori, atunci unii pictori nu sunt artiști plastici. 

Y: Dacă toți adulții sunt responsabili, atunci niciun adult nu este iresponsabil.

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. 2 puncte

Rezolvare

A.

Contrara propoziției 1: SeP – Niciun cetaceu nu este un animal acvatic.

Subcontrara propoziției 2: SiP – Unii români sunt supraponderali.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aae-2, eio-4. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, cu premise adevărate, prin care să justificaţi propoziţia “Toți navigatorii sunt oameni curajoși”. 6 puncte 

C. Fie următorul silogism: 

Unii oameni nu sunt sociabili, având în vedere că unii oameni sunt melancolici, iar niciun melancolic nu este sociabil. 

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F). 4 puncte 

1. Termenul mediu este distribuit în ambele premise. 

2. Temenul major al silogismului este reprezentat de termenul sociabil. 

3. Subiectul logic al concluziei este distribuit în premisa minoră. 

4. Premisa majoră a silogismului este o propoziție particulară afirmativă. 

D. Fie următoarea definiţie: Ploaia este un fenomen meteorologic. 

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte 

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „ploaie”. 4 puncte

Rezolvare

...

B.

Un silogism care justifică propoziția „Toți navigatorii sunt oameni curajoși.”:

        Toți cei care pleacă în călătorii lungi sunt oameni curajoși.

        Toți navigatorii pleacă în călătorii lungi.                                     

        Toți navigatorii sunt oameni curajoși.

 

Silogismul corespunde schemei de inferență ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in