Testul 9

Subiectul I

30 de puncte

Citiţi, cu atenţie, sursa A și sursa B.

Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți organizația internațională precizată în sursa A. 2 puncte 

2. Precizaţi, din sursa B, o informație referitoare la Sovietul Suprem. 2 puncte 

3. Menționați spațiul istoric și formațiunea politică precizate atât în sursa A, cât și în sursa B. 6 puncte 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că prin legea fundamentală sunt menținute atribuțiile statului. 3 puncte 

5. Scrieţi o relație cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte 

6. Prezentați alte două fapte istorice desfășurate în România, în perioada 1947-1964, în afara celor la care se referă sursa A. 6 puncte 

7. Menţionaţi o caracteristică a Constituției României adoptate în 1991. 4 puncte

Rezolvare:

1. Organizația internațională precizată în sursa A este: Biroul de Informație al Partidului Comunist sau Kominform.

2. O informație referitoare la Sovietul Suprem, regăsită în sursa B este: 

Poporul alege Sovietul Suprem, care are...

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Citiţi, cu atenţie, sursa aceasta.

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi statul medieval condus de Roman I, precizat în sursa dată. 2 puncte 

2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată. 2 puncte 

3. Menţionaţi instituția din Maramureș și o caracteristică a acesteia, la care se referă sursa dată. 6 puncte 

4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la Dragoș. 6 puncte 

5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la acțiunile desfășurate în perioada 1342-1365, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte 

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia românii se implică prin acțiuni diplomatice în relațiile internaționale din secolele al XV-lea – al XVII-lea. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)

Rezolvare:

...

5. Voievodul Bogdan din Maramureș a avut un rol important în secolul XIV în ceea ce privește proclamarea independenței Moldovei față de Ungaria. Cele două informații prin care îmi susțin punctul de vedere sunt:

a) Faptul că în perioada 1342-1365 românii din Moldova erau nemulțumiți din cauza stăpânirii maghiare: ,,într-o regiune din Moldova […]. Totuși, ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre statul român în perioada 1866-1930, având în vedere:

  • menţionarea a două fapte istorice care au loc în statul român, în anul 1866;
  • prezentarea unei acțiuni prin care România participă la relațiile internaționale din perioada 1875-1885;
  • menţionarea a două fapte istorice desfășurate de România în cadrul Primului Război Mondial și precizarea unei asemănări între aceste fapte istorice;
  • formularea unui punct de vedere referitor la practicile politice utilizate în statul român între anii 1919-1930 şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Eseu despre statul român în perioada 1866-1930

Domnia autoritară a lui Alexandru Ioan Cuza a dus la constituirea a ceea ce în istorie s-a păstrat sub denumirea de ,,monstruoasa coaliție’’ (o alianță între conservatori și liberalii radicali) și la abdicarea acestuia. În anul 1866, oamenii politici ai țării optează pentru stabilitate la guvernare și aducerea la conducerea României a unui prinț străin, în persoana principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. Tot în anul 1866, este adoptată noua Constituție a României. Acest act fundamental avea la bază principiile constituţiei belgiene din 1831, care însă au fost adaptate la realităţile societății româneşti. Constituția de la 1866 prevedea principii ale ideologiei liberale, precum suveranitatea naţională, guvernarea reprezentativă și separarea puterilor în stat. Ea va pune astfel bazele unui stat român modern.

Un aspect deosebit de important legat de acest act fundamental este ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in