Testul 8

Subiectul I

30 de puncte

Citiţi, cu atenţie, sursa A sau sursa B.

Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți documentul internațional încheiat în 1412, precizat în sursa B. 2 puncte 

2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la viața economică din Sudul Carpaților. 2 puncte 

3. Menționați câte un conducător din spațiul românesc precizat în sursa A, respectiv în sursa B. 6 puncte 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că cnezii români dispuneau de cete militare. 3 puncte 

5. Scrieţi o relație cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte 

6. Prezentați alte două fapte istorice referitoare la spațiul sud-carpatic, desfășurate în secolele al XIII-lea – al XIV-lea, în afara celor precizate în sursele A și B. 6 puncte 

7. Menţionaţi o caracteristică a unei acțiuni diplomatice la care participă românii în ultimul deceniu al secolului al XVI-lea. 4 puncte

Rezolvare:

...

6.

Succesul pe care Basarab I l-a înregistrat împotriva armatelor conduse de regele maghiar Carol Robert de Anjou, în noiembrie 1330, la Posada, a însemnat obținerea independenței Țării Românești față de Regatul Ungariei. Acest eveniment a permis statului medieval aflat la sud de Carpați să înceapă un proces de consolidare a instituțiilor centrale care a condus la dezvoltarea sa economică, militară și politică în următoarele secole.

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Citiţi, cu atenţie, sursa aceasta.

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi domnitorul României precizat în sursa dată. 2 puncte 

2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată. 2 puncte 

3. Menţionaţi legea fundamentală din 1866 și o prevedere a acesteia referitoare la drepturi și libertăți, precizate în sursa dată. 6 puncte 

4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii cu privire la Reprezentanța Națională. 6 puncte 

5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la dorințele românilor exprimate în Adunările ad-hoc, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte 

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia redeschiderea „crizei orientale”, după evenimentele la care se referă sursa, a influențat evoluția politică a României. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte

Rezolvare:

...

5. Dorințele românilor, reflectate în hotărârile luate de aceștia în cadrul Adunărilor Ad-Hoc, vizau unirea deplină a Țării Românești și a Moldovei sub domnia unui prinț străin, spre deosebire de Convenția de la Paris care ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre Europa și România în secolul al XX-lea, având în vedere:

  • menționarea a două aspecte referitoare la democrația din România, din primele trei decenii ale secolului al XX-lea;
  • precizarea Constituției adoptate în România Mare, în deceniul patru al secolului al XX-lea,
  • menționarea a două asemănări între ideologiile totalitare existente în Europa Occidentală, în perioada interbelică;
  • prezentarea unei practici politice utilizate în România în primul deceniu după instaurarea regimului comunist;
  • formularea unui punct de vedere referitor la practicile politice democratice din Europa, în a doua jumătate a secolului al XX-lea și susținerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Eseu despre Europa și România în secolul al XX-lea

Pe întregul cuprins al secolului al XX-lea, Europa și România au trecut prin multiple schimbări de ordin politic, economic și social. Primul Război Mondial a dus la disoluția imperiilor multinaționale și la formarea statelor națiune. Ascensiunea ideologiilor totalitare și reactivarea curentelor naționaliste din timpul perioadei interbelice a condus în mod inevitabil la izbucnirea celei de-A Doua Mari Conflagrații Mondiale. Anul 1945 aduce victoria Aliaților în fața naziștilor, însă diferențele ideologice dintre principalele puteri învingătoare, SUA și URSS, a fost sinonimă cu instalarea Cortinei de Fier și începutul Războiului Rece. România, la fel ca restul Europei, a luat parte la aceste schimbări și s-a văzut izolată de Europa Occidentală până la începutul anilor ’90.

Modul de funcționare al democrației românești din primele trei decenii ale secolului al XX-lea a fost într-o mare măsură influențat de...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in