Testul 7

Subietul I

30 de puncte

Citiţi, cu atenţie, sursa A și sursa B.

Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți documentul internațional din 1856, precizat în sursa B. 2 puncte 

2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la unirea românilor. 2 puncte 

3. Menționați două mari puteri precizate atât în sursa A, cât și în sursa B. 6 puncte 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că în Principate există o nemulţumire generală faţă de condiţiile politico-economice. 3 puncte 

5. Scrieţi o relație cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte 

6. Prezentați două fapte istorice referitoare la România, desfășurate între anii 1875-1885. 6 puncte 

7. Menţionaţi o asemănare între două măsuri adoptate în plan intern, în perioada 1863-1864. 4 puncte

Rezolvare:

...

7. O asemănare dintre două măsuri adoptate în perioada 1863-1864 de către Alexandru Ioan Cuza poate fi considerată încercarea lui acestuia de îmbunătățire a statutului de care țăranii se bucurau până atunci, caracterizat în cea mai mare parte de ...

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Citiți, cu atenție, sursa aceasta.

Pornind de la această sursă, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți evenimentul militar internațional precizat în sursa dată. 2 puncte 

2. Precizați secolul la care se referă sursa dată. 2 puncte 

3. Menționați regele care preia tronul statului român în 1914 și o caracteristică a opiniei publice din România, la care se referă sursa dată. 6 puncte 

4. Menționați, din sursa dată, două informații referitoare la Consiliul de Coroană. 6 puncte 

5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la marile alianțe, susținându-l cu două informații selectate din sursă. 10 puncte 

6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia o practică politică utilizată în România, în perioada 1921-1930, a contribuit la evoluția statului român. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia.) 4 puncte 

Rezolvare:
...

6. După realizarea Marii Uniri, realitățile sociale, politice, etnice, administrative și economice cu care se confrunta România au făcut necesară adoptarea unui nou act fundamental: ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre spațiul românesc în secolele al XIV-lea - al XV-lea, având în vedere:

  • menționarea a două acțiuni militare desfășurate în spațiul românesc în secolul al XIV-lea și precizarea unei asemănări între acestea;
  • prezentarea unei acțiuni diplomatice din secolul al XIV-lea, referitoare la spațiul românesc;
  • menţionarea unei cauze și a unei consecințe ale unei acțiuni militare la care participă românii în prima jumătatea a secolului al XV-lea;
  • formularea unui punct de vedere referitor la acțiunile militare desfășurate de români în deceniile șapte și opt ale secolului al XV-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spațiu precizată.

Eseu despre spațiul românesc în secolele al XIV-lea - al XV-lea

Secolele XIV- XV reprezintă o perioadă importantă în istoria românilor, cu efect decisiv în consolidarea statelor medievale și obținerea independenței acestora. Consolidarea statelor medievale românești a putut fi realizată datorită rolului important al instituției domniei, care s-a implicat activ atât în confruntările militare ale vremii, cât și în inițierea unor acțiuni diplomatice cu puterile vecine. Inițial, Regatul Ungariei a reprezentat principala amenințare politică și militară împotriva căreia românii s-au văzut nevoiți să lupte pentru a-și asigura libertatea. Pe fondul expansiunii Imperiului Otoman în Balcani, începând cu prima jumătate a secolului al XV-lea, pericolul otoman ia amploare, astfel încât domnitorii români vor încheia alianțe cu puterile creștine din regiune în vederea contracarării acestui adversar.

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in