Testul 4

Subiectul I

30 de puncte

Citiţi, cu atenţie, sursa A și sursa B.

Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți puterea suzerană a României, precizată în sursa B. 2 puncte 

2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la prerogativele domnitorului în domeniul legislativ. 2 puncte 

3. Menționați domnitorul și legea fundamentală a statului român la care se referă atât sursa A, cât și sursa B. 6 puncte 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că sistemul parlamentar se caracterizează prin rolul preponderent al Legislativului. 3 puncte 

5. Scrieţi o relație cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte 

6. Prezentaţi alte două acţiuni desfășurate de români, în anul 1877, în afara celor la care se referă sursa B. 6 puncte 

7. Menţionaţi o asemănare între prevederile a două proiecte politice referitoare la statul român elaborate în 1848. 4 puncte

Rezolvare:

...

6. Printre acțiunile desfășurate de români în anul 1877 regăsim redactarea Declarației de Independentă a României față de Imperiul Otoman. Deși îmbrăca un aspect mai mult formal, suzeranitatea otomană împiedica recunoașterea statului român ca entitate suverană la nivel internațional. În contextul izbucnirii Războiului Ruso-Turc la sud de Dunăre, dar și a ostilităților româno-otomane pe linia Dunării, Mihail Kogălniceanu citește în Parlament...

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Citiţi, cu atenţie, sursa aceasta.

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi domnitorul Țării Românești precizat în sursa dată. 2 puncte 

2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată. 2 puncte 

3. Menţionaţi acțiunea diplomatică din 1459 și un motiv al acceptării acesteia de către domnul Moldovei, la care se referă sursa dată. 6 puncte 

4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la evenimentele istorice care au loc în anul 1462. 6 puncte 

5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la acțiunile desfășurate în anul 1467, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte 

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia reprezentantul instituției politice centrale din Moldova participă la relațiile internaționale din perioada 1491-1500. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia.) 4 puncte

Rezolvare:

1. Vlad Țepeș

2. Secolul al XV-lea

3. Acțiunea diplomatică întreprinsă de Ștefan cel Mare în anul 1459 a constat în încheierea unui tratat de alianță cu regele Poloniei, Cazimir. Domnitorul a apelat la această abordare de politică externă deoarece...

 

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția României în perioada 1951- 1985, având în vedere:

  • menționarea a două fapte istorice desfășurate în România, în perioada 1951-1964 și a câte unei caracteristici a fiecăruia;
  • precizarea legii fundamentale a României adoptate în deceniul șapte al secolului al XX-lea și prezentarea unei prevederi a acesteia;
  • formularea unui punct de vedere referitor la evoluția României între anii 1971-1985 și susținerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Eseu despre evoluția României în perioada 1951- 1985

Jumătatea secolului al XX-lea surprinde România sub influența politică și economică a Uniunii Sovietice. Perioada 1951-1964 a adus multiple schimbări majore statului român, printre cele mai importante numărându-se redactarea Constituției de la 1952 și retragerea armatelor sovietice, prezente pe teritoriul țării noastre încă din 1944. Constituția de la 1952 transforma România într-un stat dependent de Uniunea Sovietică, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Așadar, acum regăsim, pentru prima dată, numele unui alt stat în constituția României, fapt care a lipsit cu desăvârșire inclusiv în perioada 1866-1878, când Imperiul Otoman era puterea suzerană, iar independența nu era încă câștigată.

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in