Testul 12

Subiectul I

30 de puncte

Citiţi, cu atenţie, sursa A și sursa B.

Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți domnitorul precizat în sursa B. 2 puncte 

2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la tratatul din 1395. 2 puncte 

3. Menționați două state medievale precizate atât în sursa A, cât și în sursa B. 6 puncte 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că domnitorul a încheiat o alianţă cu regele Poloniei. 3 puncte 

5. Scrieţi o relație cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte 

6. Prezentați alte două fapte istorice referitoare la spațiul românesc, desfășurate în secolul al XIV-lea, în afara celor precizate în sursa A. 6 puncte 

7. Menţionaţi o asemănare între autonomiile locale atestate în spațiul românesc, în secolele al IX-lea – al XIII-lea. 4 puncte

Rezolvare

...

6. Două fapte istorice referitoare la spațiul românesc, desfășurate în secolul al XIV-lea, în afara celor precizate în sursa A, sunt Bătălia de la Posada (1330) și Bătălia de la Rovine (1395).

În anul 1330 Basarab I îi acordă ajutor militar țarului bulgar Mihail Șișman în lupta de la Velbuzd, împotriva regelui sârb Ștefan Decanski, care era aliat al regelui maghiar Carol Robert de Anjou. Acest ajutor acordat...

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Citiți, cu atenție, sursa aceasta.

Pornind de la această sursă, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți regele României, precizat în sursa dată. 2 puncte 

2. Precizați secolul la care se referă sursa dată. 2 puncte 

3. Menționați anul semnării tratatului comercial dintre România și Germania și o consecință a acestei acțiuni, la care se referă sursa dată. 6 puncte 

4. Menționați, din sursa dată, două informații referitoare la noul guvernul instaurat în 1938. 6 puncte 

5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la prevederile Constituției din 1938, susținându-l cu două informații selectate din sursă. 10 puncte 

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia regimul politic din România postbelică se modifică în primul deceniu după evenimentele descrise în sursa dată. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte

Rezolvare

...

6. În primul deceniu după evenimentele descrise în sursa dată asistăm la instaurarea comunismului în România. Acest fapt s-a petrecut în urma...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre statul român modern în secolele al XVIII-lea - XIX-lea, având în vedere:

  • precizarea unui proiect politic referitor la statul român modern elaborat în secolul al XVIII-lea;
  • menţionarea a două proiecte politice referitoare la statul român modern elaborate în prima jumătate a secolului al XIX-lea și a câte unei prevederi a fiecăruia;
  • prezentarea unui fapt istoric, din perioada 1851-1860, referitor la statul român modern;
  • formularea unui punct de vedere referitor la evoluția statului român modern în perioada 1861-1866 şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Eseu despre statul român modern în secolele al XVIII-lea - XIX-lea

Modernizarea statului român a reprezentat în esența sa un proces complex, care s-a desfășurat pe parcursul a sute de ani. Acest proces a vizat desfiinţarea privilegiilor feudale, desfiinţarea dependenţei ţăranilor şi împroprietărirea lor, adoptarea unor constituţii moderne, obținerea independenţei şi unirea tuturor românilor într-un singur stat. Putem afirma faptul că, înainte de a fi definitivat ca entitate politico-juridică și geografico-istorică, statul român modern a fost gândit în prealabil la nivel teoretic. Toate aceste principii modernizatoarea le regăsim cuprinse în cadrul numeroaselor proiecte politice elaborate de români. 

Aceste proiecte politice românești au început să fie elaborate încă din secolul al XVIII-lea sub forma memoriilor boierești. Menționăm în acest sens memoriul boierilor din anul 1772, prezentat cu ocazia tratativelor purtate la Focșani cu Poarta. În acest memoriu, ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in