Lock

Testul 1

Lock

Subiectul I

30 de puncte

Citiţi, cu atenţie, sursa A și sursa B.

Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți puterea suzerană a Principatelor Române, precizată în sursa A. 2 puncte 

2. Precizaţi, din sursa B, o informație referitoare la comisarii puterilor garante. 2 puncte 

3. Menționați două spații istorice sud-carpatice la precizate atât în sursa A, cât și în sursa B. 6 puncte 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că manifestațiile unioniștilor sunt interzise. 3 puncte 

5. Scrieţi o relație cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte 

6. Prezentați alte două acțiuni desfășurate de români în deceniile cinci - șase ale secolului al XIX-lea pentru constituirea statului român modern, în afara celor la care se referă sursa sursele A și B. 6 puncte 

7. Menționați o caracteristică a Constituției din 1866. 4 puncte

Rezolvare:

1. Imperiul Otoman

2. Comisarii puterilor garante au cerut ...

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Citiţi, cu atenţie, sursa aceasta.

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi domnul Țării Românești precizat în sursa dată. 2 puncte 

2. Precizaţi secolul în care se desfășoară evenimentele istorice prezentate în sursa dată. 2 puncte 

3. Menţionaţi domnul Moldovei și acțiunea desfășurată de acesta în 1387, la care se referă sursa dată. 6 puncte 

4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la acțiunile din 1388. 6 puncte 

5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la Tratatul de la Radom, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte 

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia o altă instituție centrală, în afara celor la care se referă sursa dată, este organizată în spațiul românesc, în secolele al XII-lea – al XVI-lea. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte

Rezolvare:

1. Mircea cel Bătrân

2. Secolul al XIV-lea

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre ideologii şi practici politice în secolul al XX-lea, având în vedere:

  • precizarea unei Constituții adoptate în România în primele patru decenii ale secolului al XX-lea și prezentarea unei caracteristici a acesteia;
  • menţionarea a două ideologii totalitare existente în Europa Occidentală în deceniul patru al secolului al XX-lea și a câte unei caracteristici a fiecăreia dintre acestea;
  • formularea unui punct de vedere referitor la practicile politice din România în perioada 1949-1952 şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spațiu precizată.

Rezolvare:

Eseu despre ideologii şi practici politice în secolul al XX-lea

Prima jumătate a secolului al XX-lea a fost marcată de cele două războaie mondiale, cea mai mare criză economică mondială și ascensiunea ideologiilor totalitare. Totuși, se poate considera că anii de început ai perioadei interbelice au stat sub semnul democrației în România, iar un exemplu în acest sens este Regatul României. Proaspăt ieșită de partea învingătorilor din Primul Război Mondial, România s-a văzut nevoită să adopte o nouă lege fundamentală care să răspundă noii realități politice și administrative. Constituția de la 1923 a adus câteva dintre schimbările dorite, precum: dreptul la vot al tuturor bărbaților de la vârsta de 21 de ani (deocamdată femeile nu aveau acest drept), eliminarea votului cenzitar, egalitate între sexe în chestiuni de drept civil sau asigurarea și garantarea drepturilor civile indiferent de religie, limbă sau etnie.

Între timp, în Europa Occidentală, ideologiile de extremă dreaptă încep să câștige tot mai mulți adepți.

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in