Testul 5

Subiectul I

30 de puncte

Citiţi, cu atenţie, sursa A și sursa B.

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi o cetate din Moldova, precizată în sursa A. 2 puncte 

2. Precizaţi, din sursa B, o informație referitoare la confruntările cu otomanii. 2 puncte 

3. Menţionaţi câte un domn al Țării Românești la care se referă sursa A, respectiv sursa B. 6 puncte 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că acțiunile domnitorului au consecințe negative pentru otomani în domeniul economic. 3 puncte 

5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte 

6. Prezentaţi două fapte istorice referitoare la spațiul românesc, desfășurate în secolul al XIV-lea. 6 puncte 7. Menţionaţi o asemănare între autonomiile locale atestate în spațiul românesc, în secolele al IX-lea – al XIII-lea. 4 puncte

Rezolvare:

1. Cetatea Albă

2. „Concentrărilor de oști otomane în fortărețele de la Dunăre, Mihai Viteazul le-a răspuns printr-un atac simultan al principalelor întărituri: ...

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Citiţi, cu atenţie, sursa aceasta.

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi documentul internațional din 1849, precizat în sursa dată. 2 puncte 

2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată. 2 puncte 

3. Menţionaţi domnul Țării Românești și o acțiune desfășurată de acesta în 1848, la care se referă sursa dată. 6 puncte 

4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la guvernul revoluționar. 6 puncte 

5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la atitudinea marilor puteri față de evenimentele din spațiul românesc desfășurate în 1848, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte 

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia un proiect politic elaborat în secolul al XVIII-lea a contribuit la constituirea statului român modern. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte

Rezolvare:

...

6. Supplex Libellus Valachorum a fost unul dintre proiectele politice care au contribuit la constituirea statului român modern. Redactat în 1771 de mai mulți reprezentanți ai iluminismului transilvănean românesc, printre care amintim pe Gheorghe Șincai, Samuil Micu sau Petru Maior, documentul a reunit ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre totalitarism și democrație în Europa și în România secolului al XX-lea, având în vedere:

  • menționarea a două idei specifice democrației din Europa, în prima jumătate a secolului al XX-lea;
  • precizarea unei Constituții adoptată în România Mare,
  • menționarea a două asemănări între ideologiile totalitare din Europa Occidentală, în secolul al XX-lea;
  • prezentarea unei practici politice totalitare utilizată în România în perioada 1948-1960;
  • formularea unui punct de vedere referitor la Constituția României din 1965 si susținerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Eseu despre totalitarism și democrație în Europa și în România secolului al XX-lea

Anii ’30 au fost sinonimi cu ascensiunea puternică a curentelor extremiste, în defavoarea ideilor democratice. Marea Criză economică începută la sfârșitul anilor ’20, incapacitatea guvernelor democratice de a răspunde noilor probleme sociale și economice sau dorința de revanșă împotriva vechilor inamici din Primul Război Mondial au condus la slăbirea regimurilor democratice europene. Valori democratice precum egalitatea, libertatea, justiția corectă sau separația puterilor în stat au început să fie trecute cu vederea de noii lideri.

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in