Testul 13

Subiectul I

Citiți, cu atenție, sursele de mai jos:

A. „Pe 21 august 1968, Armata Roșie și armatele auxiliare ale Tratatului de la Varșovia invadează Cehoslovacia și ocupă Praga fără să întâmpine vreo rezistență armată, populația respectând consemnele date de partid. […] Dar, chiar dacă operațiunea militară este o reușită,

ea se soldează rapid pe plan politic și psihologic cu un eșec usturător. Sovieticii credeau că vor putea reedita la Praga scenariul pe care îl folosiseră cu succes la Budapesta, în 1956, și că-i vor determina pe neostaliniștii partidului să apeleze la ajutorul «marelui frate» pentru reinstaurarea «legalității socialiste». […] Evenimentele din vara lui 1968, i-au pus în multe privințe pe picior greșit pe conducătorii sovietici și pe aliații lor conservatori și neostaliniști din democrațiile populare din Europa de Est. Într-adevăr, coeziunea blocului socialist chiar dacă a fost restabilită încă o dată […] prin intervenția blindatelor, a dat semne îngrijorătoare de șubrezire. […] România nu a participat la «strunirea» promotorilor «Primăverii de la Praga» și a condamnat inițiativa aliaților săi.” (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)

B. „Între București și Moscova a început o confruntare din cauza planificării economice în

CAER [Consiliul de Ajutor Economic Reciproc], ferm respinsă de echipa lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, care invoca tot mai des independența și suveranitatea statelor socialiste, singurele în măsură să decidă asupra direcțiilor de dezvoltare a economiei. […] «Liberalizarea» internă […] avea să vină o dată cu noua fază a conflictului cu Moscova. Pretextul l-a oferit publicarea în revista Universității din Moscova a unui studiu semnat de E. B. Valev, care propunea crearea unui complex economic internațional […]. «Contribuția» românească avea să fie cea mai importantă […] Planul Valev a fost denunțat în termeni viguroși în revista «Viața economică», fiind prezentat ca un atentat la independența și integritatea țării. În contextul favorabil creat de conflictul dintre Moscova și Beijing, PMR și-a afirmat poziția independentă în «Declarația cu privire la poziția Partidului Muncitoresc Român în problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale». […] Declarația afirma dreptul la independență al fiecărui Partid Comunist (muncitoresc), egalitatea în drepturi a acelor partide și neamestecul în afacerile interne, ca principii de bază ale relațiilor din cadrul mișcării comuniste și muncitorești internaționale.” 

(F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român)

 

Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe:

1. Numiți o formațiune politică precizată în sursa B. 

2. Precizați, din sursa A, o informație referitoare la Armata Roșie. 

3. Menționați câte un spațiu istoric precizat în sursa A, respectiv în sursa B. 

4. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că în cadrul blocului socialist coeziunea a fost restabilită. 

5. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect). 

6. Prezentați alte două practici politice totalitare utilizate de statul român, în afara celor la care se referă sursele A și B. 

7. Menționați un principiu politic consacrat prin legea fundamentală adoptată de statul român în 1991.

Rezolvare

1. O formațiune politică precizată în sursa B este Partidului Muncitoresc Român/PMR/ Partidul Comunist.

2. O informație referitoare la Armata Roșie, menționată în sursa A, este cea potrivit căreia pe 21 august 1968, Armata Roșie și armatele auxiliare ale Tratatului de la Varșovia invadează Cehoslovacia.

3. Un spațiu istoric precizat în sursa A: Varșovia/Cehoslovacia/Praga/Budapesta/Europa de Est/...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in