Testul 6

Citește rezolvarea testului 6 de antrenament pentru Bacalaureatul la Geografie propus de Ministerul Educației în data de 22 Aprilie.

Notă: Această pagină se află în curs de actualizare.

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. 

A. Precizaţi: 

1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera J

2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12. 4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B se numește ... 

2. Orașul Skopje este marcat, pe hartă, cu numărul ... 

3. Aglomerația urbană Rhin-Ruhr este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...              6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Orașul-capitală Riga este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 4      b. 11       c. 13       d. 15       2 puncte

2. Munții Alpii Dinarici se desfășoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C       b. E       c. F       d. I       2 puncte 

3. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numește: 

a. Andorra la Vella       b. Monaco       c. San Marino       d. Valletta       2 puncte 

4. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera G este orașul: 

a. Amsterdam       b. Bruxelles       c. Copenhaga       d. Haga       2 puncte 

5. Statele marcate, pe hartă, cu literele C și F au în comun elementele următoare: 

a. Munții Alpi și fluviul Dunărea       b. Munții Alpi și fluviul Rin       c. Munții Carpați și fluviul Dunărea       d. Munții Carpați și fluviul Rin       2 puncte 

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera D şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera H

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte 

E. Prezentaţi: 

1. o cauză care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat, pe hartă, cu litera A. 2 puncte 

2. două premise naturale care favorizează cultura viţei de vie în statul marcat, pe hartă, cu litera F. 2 puncte

Rezolvare:

...

Subiectul al II-lea

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12

A. Precizaţi: 

1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 6.    4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numește ... 

2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numește ... 

3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E se numește ... 6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D există relief: 

a. carstic       b. eolian       c. glaciar       d. vulcanic       2 puncte 

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numește: 

a. Argeș       b. Dâmbovița       c. Ialomița       d. Vedea       2 puncte 

3. Influențe climatice (scandinavo-) baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B       b. C       c. D       d. F       2 puncte 

4. Etajul pădurilor de conifere există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B       b. C       c. G       d. H       2 puncte 

5. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numește: 

a. Bistrița       b. Cluj-Napoca       c. Reghin       d. Târgu Mureș       2 puncte 

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera        şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera       . 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte 

E. 

1. Prezentați o cauză care explică frecvenţa mult mai mare a hidrocentralelor în regiunea montană, decât în regiunea de câmpie. 

2. Prezentaţi un avantaj şi un dezavantaj al utilizării hidroenergiei pentru obţinerea energiei electrice.           4 puncte

Rezolvare:

...

Subiectul al III-lea

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B şi prezintă lungimea Dunării pe sectoare.

A. Precizaţi: 

1. lungimea celui mai mare sector al Dunării si denumirea lui; 

2. lungimea sectorului pe care îl străbate Dunărea pe teritoriul Germaniei; 

3. lungimea sectorului pe care îl străbate Dunărea pe teritoriul Serbiei (exclusiv sectoarele de graniță).               4 puncte 

B. Menţionaţi numele a: 

1. două unităţi de relief străbătute sau delimitate de Dunăre în tot cursul său; 

2. doi afluenţi direcţi pe care Dunărea îi primeşte pe teritoriul României; 

3. două oraşe cu peste 200.000 de locuitori străbătute de Dunăre în tot cursul său. 6 puncte 

C. Pentru Grupa Centrală a Carpaților Orientali (Carpații Moldo-Transilvani), precizaţi: 

1. modul de formare;

2. două tipuri de roci; 

3. un tip genetic de relief; 

4. un etaj climatic; 

5. trei râuri care izvorăsc sau care străbat această subunitate de relief; 

6. un tip sau o clasă de sol; 

7. un oraș-reședință de județ situat în această subunitate de relief. 10 puncte 

D. Tabelul de mai jos prezintă temperaturile medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică dintr-un oraş-capitală european, notat cu litera A.

1. Calculaţi valoarea amplitudinii termice medii anuale pentru oraşul respectiv. 2. Precizaţi care este orașul A dintre următoarele: 

a. București     b. Dublin     c.    Moscova      d. Roma 

3. Prezentați o cauză a faptului că nu se înregistrează temperaturi negative iarna. 6 puncte 

E. Tabelul de mai jos prezintă evoluţia populaţiei pe grupe de vârstă în statul Ucraina, în perioada 2000-2010. 

 

1. Calculaţi numărul de locuitori din Ucraina, în anul 2000. 

2. Prezentați o cauză a evoluției numerice a populaţiei în Ucraina, în perioada 2000-2010.    4 puncte

Rezolvare:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in