Testul 20

Notă: Această pagină se află în curs de actualizare…

...

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. 

A. Precizaţi: 

1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera A

2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 10. 4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Orașul-capitală Minsk este marcat, pe hartă, cu numărul ... 

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numește ... 

3. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15 se numește ... 6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera J se numește: 

a. Bratislava       b. Belgrad        c. Budapesta        d. Praga       2 puncte

2. Oraşul Ljubljana este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 1        b. 5        c. 8        d. 14        2 puncte 

3. Munții Alpii Dinarici se desfășoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A        b. G        c.        H d.        J        2 puncte 

4. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numește: 

a. Haga        b. Luxembourg        c. San Marino        d. Vaduz        2 puncte 

5. Munți formați în orogeneza caledoniană există în statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. B        b. C        c. H        d. J        2 puncte 

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera E şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera I

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populației Europei. 4 puncte

Rezolvare

A.

  1. Norve…

...

Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12

A. Precizaţi: 

1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 1.             4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Relief vulcanic se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numește ..

3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește ...                6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Oraşul Zalău este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 7         b. 8         c. 10         d. 11         2 puncte 

2. În subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G influenţele climatice sunt: 

a. baltice         b. oceanice         c. pontice         d. submediteraneene         2 puncte

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește: 

a. Bacău         b. Botoșani         c. Piatra Neamț         d. Suceava         2 puncte 

4. Munţii Apuseni sunt delimitaţi în sud de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1         b. 2         c. 3         d. 6         2 puncte 

5. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este caracteristică în unitatea marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A         b. D         c. E         d. G         2 puncte 

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte 

E. 

1. Prezentați un motiv al construirii unui combinat siderurgic în orașul marcat, pe hartă, cu numărul 8

2. Prezentați un motiv al construirii unor rafinării în apropierea orașului marcat, pe hartă, cu numărul 7.              4 puncte

Rezolvare

A.

  1. S…

...

Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bucureşti.

A. Precizaţi: 

1. cantitatea cea mai mare de precipitații și luna în care se înregistrează; 

2. cantitatea cea mai mică de precipitații și luna în care se înregistrează.     puncte 

B. 

1. Calculați diferența dintre cantitatea cea mai mare și cea mai mică de precipitații medii lunare. 

2. Calculați diferența dintre cantitățile de precipitații ce cad în lunile iulie și decembrie. 

3. Precizați două luni în care cantitățile medii de precipitații sunt cuprinse între 40 și 50 mm.

C. Pentru Câmpia Moldovei (Câmpia Jijiei), precizaţi: 

1. numele unității majore de relief din care face parte; 

2. modul de formare; 

3. un tip de roci din care este alcătuită; 

4. numele a două râuri care o străbat sau o limitează; 

5. o influență climatică; 

6. numele a două orașe-reședință de județ; 

7. o clasă sau un tip de sol; 

8. o cultură agricolă.                    10 puncte

D. Se dă următorul tabel:

1. Calculaţi bilanţul (sporul) natural pentru Cehia. 

2. Calculaţi bilanţul (sporul) natural pentru Norvegia. 

3. Explicați faptul că Norvegia are un număr de locuitori mai mic decât Cehia, deși are o suprafață mult mai mare.     6 puncte 

E. Prezentați două cauze care determină diferența dintre temperatura medie anuală înregistrată la Constanța (11,3oC) și temperatura medie anuală înregistrată la Suceava (7,4oC).        4 punce

Rezolvare

A.

1. 90 mm…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in