Testul 2

Citește rezolvarea testului 2 de antrenament pentru Bacalaureatul la Geografie propus de Ministerul Educației în data de 30 Martie.

 

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. 

A. Precizaţi: 

1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera C

2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15.     4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B se numește ... 

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numește ... 

3. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește ... 6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Orașul Atena este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A       b. G        c. I        d. J       2 puncte

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numește: 

a. Danemarca        b. Estonia        c. Letonia        d. Lituania        2 puncte 

3. Versantul estic al Alpilor Scandinaviei se află pe teritoriul statului al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 3        b. 5        c. 11        d. 14        2 puncte 

4. Vegetația de tip maquis este caracteristică regiunilor din sudul statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. F        b. G        c. I        d. J        2 puncte 

5. Orașul-capitală a statului marcat, pe hartă, cu litera D se numește:

a. Berlin        b. Riga        c. Varșovia        d. Vilnius        2 puncte 

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera I

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte 

E. 

1. Explicaţi prezenţa lacurilor glaciare în Munţii Alpi. 2 puncte 

2. Prezentați o cauză a mobilității teritoriale a populației în cadrul Uniunii Europene. 2 puncte

Rezolvare:

...

Subiectul al II-lea

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizaţi: 1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 11; 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 4. 4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte ... 

2. Râul Bega străbate orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numește ...     6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este străbătut de râul: 

a. Mureș        b. Someș        c. Someșul Mare        d. Someșul Mic        2 puncte 

2. Vegetația de stepă este caracteristică în estul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera: 

a. B        b. C        c. E        d. H        2 puncte 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numește: 

a. Alexandria        b. Călărași        c. Giurgiu        d. Slatina        2 puncte 

4. Brațul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește: 

a. Borcea        b. Chilia        c. Sfântu Gheorghe        d. Sulina        2 puncte 

5. Zăcăminte de cărbuni, petrol și gaze naturale există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A        b. C        c. E        d. F        2 puncte 

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte 

E. Precizați două cauze care să explice diferența dintre precipitațiile medii anuale înregistrate în Munții Apuseni și în Podișul Dobrogei.     4 puncte

Rezolvare:

...

Subiectul al III-lea

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă producția de cereale (tone) obținută în câteva state europene, în anul 2016. Sursa: Eurostat

A. Precizați: 

1. valoarea celei mai mari producții de cereale obținute într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene; 

2. valoarea producției de cereale obținute în România; 

3. valoarea producției de cereale obținute în Austria. 4 puncte 

B. 

1. Precizați numele unei câmpii din Italia care reprezintă o importantă regiune de cultură a cerealelor. 

2. Prezentați un factor natural care determină producția mare de cereale obținută de Franța. 

3. Prezentați un factor natural care determină producția mică de cereale obținută de Norvegia. 6 puncte 

C. Pentru Serbia, precizaţi numele: 

1. a patru state vecine membre ale Uniunii Europene; 

2. a trei unităţi de relief; 

3. unei hidrocentrale construite în colaborare cu România; 

4. a două oraşe, altele decât capitala. 10 puncte 

D. Tabelul de mai jos prezintă numărul de emigranți și de imigranți în două state ale Uniunii Europene, în anul 2015.

Statul Imigranți  Emigranți  
Lituania22.130 persoane 44.533 persoane
Franța363.869 persoane 297.969 persoane

Sursa: Eurostat

1. Calculați bilanțul migratoriu pentru Lituania. 

2. Calculați bilanțul migratoriu pentru Franța. 

3. Prezentați o cauza a faptului că Franța prezintă un flux mai mare de imigranți. 6 puncte 

E. Precizați numele a două porturi la fluviul Rin, precum și numele statului în care se găsește fiecare (pot fi porturi fluviale sau fluvio-maritime).      4 puncte

Rezolvare:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in