Testul 1

Citește rezolvarea testului 1 de antrenament pentru Bacalaureatul la Geografie propus de Ministerul Educației în data de 30 Martie.

Cuprins

Subiectul I

Harta Subiectul I - Testul de antrenament 1 - Bac Geografie 2020

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. 

A. Precizaţi: 

1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera G

2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 13.      4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Orașul-capitală Stockholm este marcat, pe hartă, cu numărul ... 

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numește ... 

3. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește ...    6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Munții Ural și fluviul Volga se află în statul marcat, pe hartă, cu litera:

2. Statul marcat, pe hartă cu litera E se numește: 

a. Bosnia și Herțegovina 

b. Croația 

c. Muntenegru 

d. Slovenia          2 puncte 

3. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numește: 

a. Berlin 

b. Bratislava 

c. Copenhaga 

d. Praga            2 puncte 

4. Orașul-capitală al statului marcat, pe hartă, cu litera H se numește: 

a. Minsk 

b. Riga 

c. Tallinn 

d. Vilnius             2 puncte 

5. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este capitala statului: 

a. Belgia 

b. Danemarca 

c. Elveția 

d. Luxemburg             2 puncte 

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera J

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte 

E. 

1. Prezentaţi o cauză care determină valorile diferite ale densităţii populaţiei în Europa. 

2. Precizați două orogeneze care au avut loc pe teritoriul Europei și câte un exemplu de munți formați în fiecare dintre orogenezele respective.    4 puncte

Rezolvare:

A. 1.

Subiectul al II-lea

Harta Subiectul al II-lea  - Testul de antrenament 1 - Bac Geografie 2020

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizaţi: 

1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 8

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 5.             4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 

1. Relief glaciar s-a format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numește ... 

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numește ...

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numește: 

a. Alba Iulia     b. Deva      c. Hunedoara      d. Sibiu 2      puncte 

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numește: 

a. Crișul Alb      b. Crișul Negru      c. Târnava Mare      d. Târnava Mică   2 puncte 

3. Vegetația de stepă este caracteristică în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. B      b. C      c. F      d. H      2 puncte 

4. O resursă de subsol din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A o constituie: 

a. cărbunele      b. gazul metan      c. minereul de fier      d. petrolul      2 puncte 

5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 străbate orașul: 

a. Baia Mare      b. Cluj-Napoca      c. Târgu Mureș      d. Zalău      2 puncte 

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. 

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte 

E. Explicați: 

1. faptul că în Câmpia de Vest cade o cantitate medie anuală de precipitații mai mare decât în Podișul Dobrogei, deși altitudinea câmpiei este mai mică decât a podișului. 

2. modul în care un factor natural a contribuit la formarea Deltei Dunării.              4 puncte

Rezolvare:

A. ...

Subiectul al III-lea

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă evoluția numărului de angajați în perioada 2006-2014, în statele Irlanda, Norvegia și Slovacia.

A. Precizați: 

1. numele statului care a înregistrat în perioada 2006-2014 o creștere continuă a numărului de angajați; 

2. numele statului care a înregistrat în perioada 2006-2014 o scădere continuă a numărului de angajați; 

3. numărul de angajați din Irlanda în anul 2006; 

4. numărul de angajați din Irlanda în anul 2010.               4 puncte

B.

1. Calculați cu cât a crescut numărul angajaților din Norvegia în perioada 2006-2014. 

2. Calculați cu cât a scăzut numărul angajaților din Slovacia în perioada 2006-2014. 

3. Calculați cu cât a crescut numărul angajaților din Irlanda în perioada 2010-2014. 6 puncte 

C. Pentru Republica Moldova, precizaţi:

1. numele a două state vecine;

2. numele a două cursuri de apă; 

3. tipul de climă; 

4. numele a trei oraşe; 

5. o zonă de vegetaţie; 

6. o cultură agricolă. 10 puncte 

D. Tabelul de mai jos prezintă procentajul suprafețelor forestiere din suprafața totală în trei state ale Uniunii Europene, în anul 2018.

Statul Procentajul suprafeței forestiere (%) din suprafața totală 
Suedia~75%
Țările de Jos [Netherlands (Olanda)]11%
Malta1,1%

Sursa datelor: Eurostat, 2019

Explicați existența: 

1. suprafețelor forestiere foarte întinse în Suedia; 

2. suprafețelor forestiere reduse în Țările de Jos (Netherlands/Olanda); 3. suprafețelor forestiere extrem de reduse în Malta. 6 puncte

E. 

1. La Tirana, temperatura medie a lunii ianuarie este de 6oC, iar la Stockholm temperatura medie a lunii ianuarie este de -3 o C. Explicaţi această diferenţă de temperatură. 

(sursa: www.eurometeo.com/euroweather) 

2. Tabelul de mai jos prezintă suprafețele ocupate de terenuri degradate şi neproductive în județele Teleorman și Gorj.

JudețTerenuri degradate și neproductive
Teleorman2.408 ha
Gorj19.535 ha

Explicați faptul că în județul Teleorman terenurile degradate şi neproductive ocupă suprafețe mai mici decât în județul Gorj. (sursa: INSSE) 4 puncte

Rezolvare:

A. 1. ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in