Testul 9

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

La mamifere, în timpul unei expiraţii normale, muşchiul ................ se ................. 

B 6 puncte 

Numiți două deficiențe senzoriale la om; scrieţi în dreptul fiecărei deficiențe câte o manifestare. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Coniferele sunt: 

a) Angiosperme 

b) Briofite 

c) Gimnosperme 

d) Pteridofite 

2. Cordate sunt: 

a) amfibienii 

b) celenteratele 

c) sporozoarele 

d) trematodele 

3. Fotosinteza, la plante: 

a) este procesul sintezei de substanțe anorganice 

b) este un tip de nutriţie autotrofă 

c) eliberează energie luminoasă 

d) se realizează în absența pigmentilor asimilatori 

4. La mamifere, ovulul: 

a) este gametul feminin 

b) este celulă diploidă 

c) reprezintă gonada feminină 

d) se formează în uter 

5. Receptorii vizuali: 

a) fac sinapsă cu neuronii multipolari din retină 

b) sunt absenţi în pata galbenă 

c) sunt celulele cu conuri și celulele cu bastonașe 

d) sunt localizaţi în sclerotică

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Respirația anaerobă constă în oxidarea completă a unor substanțe organice. 

2. Codominanța este una dintre legile mendeliene ale eredităţii. 

3. Receptorii vestibulari sunt localizați în urechea internă.

Rezolvare

A. Diafragm, relaxează

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte

Infarctul miocardic este una dintre bolile sistemului circulator al omului, alcătuit din inimă şi vase de sânge. 

a) Caracterizaţi infarctul miocardic, precizând: două cauze, două manifestări, o măsură de prevenire. 

b) Explicaţi rolul inimii. 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui copil, ştiind următoarele:

  • sângele reprezintă 7% din masa corpului;
  • plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
  • apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  • masa corpului copilului este de 18 Kg. Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

Se încrucişează două plante care se deosebesc prin două perechi de caractere: talia plantei și forma frunzelor. Talia înaltă (Î) şi frunzele alungite (A) sunt caractere dominante, iar talia scundă (î) şi frunzele rotunde (a) sunt caractere recesive. Un părinte are talie înaltă și frunze alungite, iar celălalt părinte are talie scundă și frunze rotunde. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În F1 se obţin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari. 

Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul celor doi părinți; 

b) trei exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F1; 

c) numărul combinaţiilor din F2 care au talie înaltă și frunze rotunde; genotipul indivizilor din F2 cu talie scundă și frunze alungite. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Rezolvare

A.

a) Infarctul miocardic apare atunci când una sau mai multe artere care duc sângele la inimă se blochează cu cheaguri de sânge. Acestea pot apărea din cauza nivelului ridicat de trigliceride din sânge dar și apariției hipertensiunii arteriale. Cele mai frecvente simptome sunt durerea foarte puternică resimțită în piept și pulsul mărit. Poate fi prevenit prin adoptarea unui stil de viață sănătos și evitarea consumului mare de grăsimi.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Funcțiile de nutriție ale organismelor se realizează cu participarea digestiei, circulației, respirației și excreției. 

a) Precizați trei modalități de evidențiere a respirației la plante. 

b) Explicaţi rolul ficatului în digestia alimentelor, la mamifere. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Circulația sevei brute la plante.
  • Boli ale sistemului excretor la om.

2. 16 puncte 

Celulele eucariote se divid indirect prin mitoză și meioză. Profaza este una dintre fazele mitozei. 

a) Precizaţi alte trei faze ale mitozei. 

b) Scrieți un argument în favoarea afirmației următoare: „Profaza mitozei se deosebește de profaza I a meiozei”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Clasificarea mutațiilor”. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1.

a) Există mai multe procedee prin care se poate evidenția respirația la plante, iar acestea se bazează pe evidențierea consumului sau al producerii de substanțe în timpul procesului de respirație. Astfel, există procedee bazate pe consumul de oxigen, pe eliminarea de dioxid de carbon sau pe consumul de substanțe organice. În cadrul respirației plantelor are loc ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in