Testul 6

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

La ................, respiraţia ................ se mai numește și fermentație

B 6 puncte 

Numiți două organite comune celulei vegetale și celulei animale; scrieţi, în dreptul fiecărui organit rolul îndeplinit.

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Laringita este afecţiune a sistemului: 

a) circulator 

b) digestiv 

c) excretor 

d) respirator 

2. Fruct uscat indehiscent, întâlnit la angiosperme, este: 

a) capsula 

b) cariopsa 

c) păstaia 

d) silicva 

3. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n = 6 cromozomi are: 

a) 2n = 6 cromozomi 

b) 2n = 3 cromozomi 

c) n = 6 cromozomi 

d) n = 3 cromozomi 

4. Fotosinteza, la plante:

a) are sediul în mitocondrie 

b) constă în descompunerea apei în faza de întuneric 

c) se poate evidenția după CO2 consumat 

d) se produce în absența pigmenților clorofilieni 

5. La mamifere, stomacul: 

a) este glandă anexă a sistemului digestiv 

b) este localizat în cavitatea abdominală 

c) face legătura între faringe și esofag 

d) participă la realizarea funcţiei de relaţie

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. La mamifere, în timpul unei expiraţii normale, plămânii își măresc volumul. 

2. Rinichii mamiferelor participă la realizarea funcției de relație. 

3. Sifilisul este boală cu transmitere sexuală care poate afecta ambele sexe.

Rezolvare

A. La bacterii, respirația anaerobă se mai numește și fermentație.

B.

Mitocondria - rol important în ...

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

Sistemul circulator al mamiferelor este alcătuit din inimă și vase de sânge. Una dintre bolile sistemului circulator al omului sunt varicele. O manifestare a varicelor este dilatarea inegală și neregulată a venelor superficiale la membrele inferioare. 

a) Precizaţi o cauză a varicelor, alte două manifestări şi două măsuri de prevenire a acestei boli. 

b) Explicați rolul valvulelor semilunare (sigmoide).

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui nou-născut, ştiind următoarele:

  • sângele reprezintă 7% din masa corpului;
  • plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
  • apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  • masa corpului nou-născutului este de 3,5 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte 

Se încrucişează un soi de lalele cu flori albe (A) și mari (M), fiind heterozigot pentru ambele caractere, cu un soi de lalele cu flori galbene (a) și mici (m). 

Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul celor doi părinți; 

b) tipurile de gameţi formaţi de părintele heterozigot pentru ambele caractere; 

c) genotipul şi fenotipul descendenţilor din F1, homozigoţi pentru culoare şi heterozigoţi pentru mărimea florii. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Rezolvare

A.

a) O cauză a varicelor poate fi suprasolicitarea gambelor prin statul îndelungat în picioare. Alte două manifestări sunt celulita și tromboflebita. Varicele pot fi prevenite prin sport și evitarea sedentarismului.

b) Valvulele semilunare se închid și ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Sistemul nervos împreună cu organele de simț au rol în realizarea sensibilității la mamifere. 

a) Precizaţi cele trei învelișuri ale globului ocular al mamiferelor. 

b) Explicaţi rolul oscioarelor din urechea medie a mamiferelor. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Componentele măduvei spinării
  • Limba - structură

2. 16 puncte 

Organismele vii sunt clasificate în cinci regnuri, două dintre acestea fiind Monera (Procariota), respectiv Protiste. 

a) Precizaţi alte două regnuri și câte un reprezentant pentru fiecare regn. 

b) Scrieți un argument în favoarea afirmației următoare: „Bacteriile sunt procariote”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Regnul Protiste”. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1.

a) Cele 3 învelișuri sunt: sclerotica, coroida și retina.

b) Rolul oscioarelor din urechea medie a mamiferelor este de transmite undele sonore către receptorii auditivi.

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in